Rehabilitering i skog kan ge bra betalt för markägaren

Sedan i höstas har en kommitté vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, arbetat med att undersöka och identifiera affärsmöjligheter kring ekosystemtjänster. En möjlig inkomstbringare kan i framtiden vara läkarodinerad skogsvistelse.

Tidigare forskning har visat att skogsmiljö kan ge återhämtande effekter och påskynda tillfrisknandet hos patienter med diagnostiserat utmattningssyndrom.

– Likväl som till jakt och fiske kan man därför tänka sig att arrendera ut skog som rehabiliteringsområden som läkare ordinerar personer med utmattningssyndrom att besöka, säger Ann-Britt Edfast, ordförande i kommittén, till Sveaskog där hon till vardags är forsknings- och utvecklingschef.

Lika mycket pengar

Ann Dolling är skoglig doktor och forskare. Hon leder sedan flera år ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om skog och hälsa vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Umeå där hon tillsammans med flera andra forskare undersökt hur skog och hälsa hänger ihop.

– Vi har via flera projekt undersökt hur effektiv skogen är för att rehabilitera människor med utmattningssyndrom, och en långtidssjukskrivning i ryggen. De mår bättre av att vistas i skogen än vad de gör i stads- och inomhusmiljö, säger Ann Dolling till Sveaskog.

Glädjande för markägarna är att forskningsprojektet visar även att det med rätt planering och avsättning av skogsmark inte behöver medföra ekonomiska bortfall att upplåta marken til rehabilitering jämfört med konventionellt brukande av skogen.

– Vårt mål är att läkare ska kunna skriva ut skogsvistelser på recept. Skogen är ingen helhetslösning, men paketerat med nödvändig terapi så tror jag att det skulle kunna fungera bra som rehabilitering vid utmattningssyndrom, säger Ann Dolling avslutningsvis till Sveaskog.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 februari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste