Nya riktlinjer för hänsyn i kulturmiljöer

Nya riktlinjer som beskriver hur skogsbruk i anslutning till kulturmiljöer ska planeras och utföras i framtiden har tagits fram och beskrivs som "en viktig plattform för hur skogsbruket ska undvika skador på kulturlämningar genom hela kedjan av skogsbruksåtgärder".

Framtagandet av riktlinjerna har drivits av Skogforsk tillsammans med skogsbruket och med stöd av Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Arbetsgruppen bakom riktlinjerna beskriver hur skogsbruk i anslutning till kulturmiljöer ska planeras och utföras, och konstaterar bland annat att en viktig framgångsfaktor för att minska skadorna är att säkerställa att information om kulturmiljöer följer med i alla åtgärdssteg.

– Skadorna på kulturmiljöer i skogen är oacceptabelt höga och det råder stor samsyn om att det krävs gemensamma insatser för att minska dem, säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk och den som har samordnat arbetet, i ett pressmeddelande.

– De branschgemensamma riktlinjerna för hänsyn till forn- och kulturlämningar blir tillsammans med gemensamma målbilder för kulturmiljöer en viktig plattform för hur skogsbruket ska undvika skador på kulturlämningar genom hela kedjan av skogsbruksåtgärder, säger Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna i ett pressmeddelande.

Skadorna kommer inte minska

Men nya riktlinjer och gemensamma insatser från skogsbruket kommer inte räcka för att minska skadorna. Arbetsgruppen har också dragit slutsatsen att myndigheterna måste förbättra kvaliteten på digital information, samverka bättre, utveckla gemensamma rutiner och ge handläggarna bättre skogsbrukskunskaper.

– Nu när riktlinjerna är färdiga är det upp till bevis för skogsbranschen att verkligen börja implementera dem. De kommer att införlivas i instruktioner och arbetssätt och det kommer att krävas en viss arbetsinsats innan alla företag kan uppfylla dem helt och hållet, konstaterar Peter Ask, skogsskötselexpert på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 28 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste