"Stormar det om granskogen?"

KRÖNIKA. Den första höststormen har svept över Västkusten och Skåne. Freja verkar inte ställt till några stora skogsskador, fast enskilda skogsägare kan drabbats hårt. Samtidigt lever vi fortfarande med de positivare efterverkningarna av januaristormarna Gudrun och Per.

 

Lars Wilderäng

Stormarna 2005 och 2007, fällde mycket av den känsligaste skogen. Det kan ta flera decennier igen innan stormhyggena hämtat sig och blivit tillräckligt storvuxen för att åter vara utsatta. Vid det laget kanske vi glömt många av lärdomarna, precis som vi till 2005 glömde bort lärdomarna från orkanhösten 1969. Fast för stunden verkar åtminstone elbolagen skärpt till sig rejält; Man gräver ner kablar och har oftast flyttat ner transmatorstationerna till marknivån. Man ser till att röja sina ledningsgator rejält, till skogsägarnas nackdel, men viltets fördel.

Fast var finns skogsbruket, där man alltjämt är fokuserad på granen, ett träd som borde höra hemma i Norrland, medan södra Sverige ska vara täckt av bokskogar, ekskogar och kommersiellt mest gångbart tallskog. När vi planterar våra granplantage i södra Sverige, så kommer stormfällningarna komma som ett brev på posten. Samtidigt är granen förstås lönsam under historiskt normala förhållanden och är det som framför allt massaindustrin efterfrågar. Men det massaindustrin vill ha kanske inte alltid är det bästa för skogsägaren?

Och vad gäller långsiktigt?

Vi upplever klimatförändringar. 2014 var det varmaste året någonsin och 2015 ser ut att bli ännu varmare, med temperaturrekord fyra månader på raken sedan i somras. Det blir för varmt för gran; Marken blir fuktig när klimatförändringarna ger ökad nederbörd; Tjälen går inte ner och säkrar träden för vintern.

Det mesta av den globala uppvärmningen har än så länge gått ner i haven. Med varmare klimat kommer vi få hårdare och fler stormar och orkaner, drivna av allt varmare havsvatten.

Att plantera gran idag i södra Sverige är att utmana ödet. Eller hoppas på statligt stöd vid nästa Gudrun.

 

Lars Wilderäng

Artikeln publicerades torsdag den 14 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera