Våga fråga - tema ekonomi

Skogsaktuellt frågade er läsare vilka ekonomiska frågor ni vill ha svar på. En av frågorna handlade om förädlingsvärde jämfört med exportinkomster. Här svarar Skogsindustriernas näringspolitiske chef Mårten Larsson.

Mårten Larsson Foto: Heléne Grynfarb

Skogsbranschen missar sällan ett tillfälle att påtala hur mycket näringen bidrar till Sveriges exportinkomster. Många ekonomer menar emellertid att detta är ett förlegat synsätt, det är istället skogens förädlingsvärde som bäst beskriver värdet av skogen. Finns det något rätt eller fel, jämför vi äpplen och päron? Var vänlig och red ut de båda begreppen; vilket passar till exempel bäst för att beskriva skogens ekonomiska värde för nationen Sverige, i vilket sammanhang är begreppet exportvärde relevant att använda och vad säger egentligen begreppet förädlingsvärde?

Ulf Ljusteräng


Svar:

Man kan mäta en bransch betydelse på många olika sätt. Följande uppgifter kommer från Dalarna men de finns naturligtvis också för hela landet. Förädlingsvärdet för skogsnäringen (skogsbruk och skogsindustri) i Dalarna var 2013 var 4,9 miljarder kronor. Produktionsvärdet var samma år 23,5 miljarder kronor. Skillnaden, 18,6 miljarder kronor, består av insatsvaror, det vill säga kostnaden för virke, energi, transporter med mera. Förädlingsvärdet, eller det som blir över, är alltså summan av löner, vinster och investeringar i skogsindustrin.

Samtidigt är det ju någon som fått betalt för virke, transporter och andra tjänster så produktionsvärdet är också ett viktigt mått. Antalet anställda är en annan viktigt mått. I Dalarna var 3 850 personer anställda i skogsindustrin 2013. Det är 20 procent av alla industrijobb i länet.

Om man är intresserad av hur balansen ser ut i utrikes affärer så är export- och importvärde viktiga mått. Skogsindustrin en stark exportnäring. Exporten nådde 124 miljarder kronor förra året. Importen av olika skogsindustriprodukter var samma år cirka 30 miljarder kronor. Ingen annan bransch bidrar så starkt till balansen i utrikes affärer.

Skogsindustrierna brukar ange alla dessa mått. Olika mått är intressanta av olika skäl.


Mårten Larsson
Näringspolitisk chef
och skogsdirektör
Skogsindustrierna

Artikeln publicerades onsdag den 20 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera