Mer råvara från allt yngre skogar

SKA 15 del 4. Jämfört med i dag räknar Skogsstyrelsen med att avverkningarna kan öka med ungefär åtta miljoner kubikmeter (fub) fram till år 2030 enligt SKA 15.

 

 

 

 

Läs även övriga artiklar om SKA 15:

Del 1: Hur ser den svenska skogen ut om 100 år?

Del 2: RCP4,5 – det mest troliga läget i framtiden

Del 3: Generell hänsyn vinner med åldern

 

   

Det kan innebära något år med högre avverkning än tillväxt, framför allt kan ökningen ske i norra Sverige (balansområde 1).
– Det är de slutsatser vi drar utifrån SKA 15. Hur det sedan blir är en annan sak. Besluten fattas av en stor och hetrogen grupp skogsägare. Den stora utmaningen är att få saker och ting att hända i skogsbruket med dess väldigt komplexa markägarstruktur, säger Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen.
– Nu ser jag fram emot en intressant och givande dialog och diskussion med skogsnäringen utifrån de här scenarierna,
Göran Rune konstaterar att klimatförändringen nu är en faktor att räkna med. Den fanns med redan i den förra konsekvensanalysen, SKA 08, men kändes då mer osäker.
– Även om skogen växer mer i ett varmare finns det både plus- och minussidor. Allt yngre produktionsskogar påverkar miljö, friluftsliv och renbete. Även om tillgången på virke ökar för industrin kan exempelvis blötare vintrar innebära högre drivningskostnader. Allt det här måste vägas mot vart annat. Det är lätt att förblindas av den positiva tillväxteffekten, konstaterar Göran Rune.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 november 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste