Generell hänsyn vinner med åldern

SKA 15 del 3. Ordet ”kalhygge” känns långt borta i dubbel bemärkelse i SKA 15. En hel del lämnas kvar efter avverkningen och det blir bara bättre med åren. En tydlig skillnad jämfört med tidigare konsekvensanalyser är hur andelen naturvårdsträd blivit allt fler.

 

 

► Läs även övriga artiklar om SKA 15

Del 1: Hur ser den svenska skogen ut om 100 år?

Del 2: RCP4,5 – det mest troliga läget i framtiden

Del 4: Mer råvara från allt yngre skogar

 

 

   
   

År 1999 lämnades två-fyra träd, år 2008 lämnades åtta träd och år 2015 lämnas tolv träd per hektar. Till det kommer drygt fyra högstubbar per hektar.
Därutöver lämnas nästan tio procent av arealen i form av hänsynsytor, allt från lövdungar till zoner kring vattendrag.
– Tiden arbetar för den generella hänsynen som tas vid avverkningar. Om 100 år kommer vi att se ett helt annat landskap, konstaterar Stefan Bleckert som är ekolog och har arbetat länge med skog och miljö i Sveaskog och företaget Naturkonsult.
– En 30-årig asp som lämnas på ett hygge kanske inte betyder så mycket för dagen, men om 100 år kommer det att vara helt annorlunda. Då är aspen hålig till glädje för fåglar och insekter och på den gamla barken trivs lavarna. Eller tänk om det bland naturvårdsträden lämnas en ung ek på varje hektar. Då kommer vi förr eller senare att ha ett landskap med 10 000 ekar per kvadratmil. Det är ett landskap som inte finns i dag och som lämnar helt nya förutsättningar för arterna.

Annorlunda nu

Bleckert berättar om en undersökning från Artdatabanken som visar att av 1 800 rödlistade arter har 900 förutsättningar att klara sig tack vare den generella hänsynen, som blir allt bättre med stigande ålder.
– Om jag jämför hur det var med skogarna när jag var ung för 45 år sedan är det helt annorlunda. Då lämnades inte ett enda gammalt träd, nu är det annorlunda. På det hela taget tycker jag den generella hänsynen fungerar bra och den ökar hela tiden både då det gäller omfattning och kvalité.
 Det kommer att hända mycket de närmsta 60 åren. Då det gäller naturvårdsträd är det speciellt värdefullt att lämna ek, tall, asp och sälg. I den generella hänsynen konstaterar Stefan Bleckert att det gärna kan vara gran och lite blandad kompott.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 november 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste