Skogsvårdsåtgärderna kostade mer

Det storskaliga skogsbrukets kostnader för drivning var oförändrade under förra året, enligt statistik från Skogsstyrelsen. Kostnader för skogsvårdsåtgärder ökade däremot under 2014 jämfört med året dessförinnan.

Av samtliga ingående kostnader ökade kostnaderna i kronor per hektar i hela landet för hyggesrensning, markberedning, sådd, röjning samt för gödsling och kalkning. Enhetskostnaderna för byggande och underhåll av skogsbilvägar minskade och det gjorde även kostnaderna i kronor per hektar för plantering och hjälpplantering.

I genomsnitt var drivningskostnaden för gallring och föryngringsavverkning i hela landet oförändrad jämfört med föregående år. I Södra Norrland ökade dock drivningskostnaden för föryngringsavverkning och gallring medan drivningskostnaden för all avverkning minskade i Svealand och Götaland.


Skogsaktuellt

Frilansjournalist

Artikeln publicerades onsdag den 16 september 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste