Sveaskog erbjuder transparent naturvård

Nu kan den som är nyfiken över var man finner Sveaskogs naturvårdsskogar finna dessa på hemsidan www.sveaskog.se. Från och med den 20 november redovisar nämligen Sveaskog var man avsatt skog och hur man resonerat kring urvalet av de 300 000 hektar skyddade naturvårdsskogarna runt om i landet.

Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.
– Det har framkommit önskemål från bland annat miljörörelsen att Sveaskog ska redovisa hur vi arbetar med skydd av skog. Vi vill gå dem till mötes och lanserar nu en funktion som gör att man kan se var våra avsättningar finns och hur de förändrades under år 2013, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Sveaskogs styrelse har satt ett mål på 20 procent skyddad skog, vilket motsvarar 600 000 hektar av företagets produktiva skogsmark på tre miljoner hektar. Hälften av denna areal, 300 000 hektar, har företagsledningen valt att avsätta som naturvårdsskogar. Resterande 300 000 hektar är landskapsavsättningar i form av ekoparker eller lämnad hänsyn vid avverkningar.

– Av dessa 300 000 hektar naturvårdsskogar är det viktigt att sätta av skogen med de högsta naturvärdena. I samband med fältbesök upptäcker vi efterhand ny skyddsvärd skog, till exempel nya nyckelbiotoper. Då byter vi in dessa vilka ersätter dem med lägre naturvärden. Samtidigt är det viktigt att påpeka att den stora mängden naturvårdsskogar, hela 96 procent, inte har varit föremål för några byten, säger Stefan Bleckert.

Från 2013

I och med den nya funktionen i kartverktyget på hemsidan kan alla gå in och bilda sig en uppfattning av hur Sveaskogs naturvårdsskogar förändrades under 2013. Sveaskog kommer att redovisa de årsvisa förändringarna av sina naturvårdskogar framöver.

- Man kan också se att metoden att hela tiden byta in skogar med högre naturvärden leder till kontinuerligt högre kvalitet på den skyddade skogen. Bara under år 2013 upptäcktes 3 560 hektar nya nyckelbiotoper i vårt skogsinnehav, säger Stefan Bleckert.

Bland annat kommer de skogar som Sveaskog äger inom brandområdet i Sala att synas på denna sida. Sveaskog har sen tidigare beslutat att de ska göra en ekopark av cirka 1 500 hektar. För att kallas ekopark enligt Sveaskogs definition ska området vara större än 1 000 ha, mer än 50 procent av arealen ska vara naturvård och ekologin styr mer än ekonomi. Vad området kommer att heta är inte bestämt men Stefan Bleckert ser gärna att det kommer in förslag till honom.

Artikeln publicerades måndag den 08 december 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste