Brandskadat timmer provsågat

Vad ska hända med det timmer som finns inom det brandhärjade området i Västmanland? Många har ställt sig frågan om det går att såga virket? Företaget AB Karl Hedin har provsågat och de har svaret.

Branden fick förödande konsekvenser men troligen går det att såga virket till bra kvaliteter trots allt. Foto: Rickard Axdorff
Skogsbranden i Västmanland har brandskadat stora mängder skog.  Hur virket skall tas tillvara har det förts många diskussioner kring. AB Karl Hedin uttalade tidigt en vilja att provsåga träden för att se om de eventuellt kan tas tillvara trots skadorna. En första provsågning har skett och hittills har det fungerat bra.

De sågningar som genomförts har skett på den lokala sågen Karbenning som ägs av företaget och ligger utanför Norberg. Där har man genomfört provsågningar av både gran och tall. Eftersom det är mycket farligt att vistas i skogen har företaget valt att plocka volymer från den trädsäkring av vägar som gjorts på företagets egen mark inom brandområdet. De skadorna som dessa träd har speglar väl den brandskadade skogen i området.

– Målsättningen med provsågningen har varit att ta reda på vilken virkeskvalitet de brandskadade stammarna håller. De första delarna av provsågningen har varit inmätning, barkning och sönderdelning av stocken i olika produkter vilket har gått bra. Vi avvaktar nu vidare torkning, justering samt hyvling för att få klart för oss vilken produktkvalitet som den brandskadade skogen håller säger Fredrik Marnefeldt, vd vid AB Karl Hedin sågverk i ett pressmeddelande. Vidare säger han att ambitionen är att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt under den period som vi kommer såga brandskadat timmer och att vi så snabbt som möjligt efter hanteringen av denna extraordinära situation skall återgå till normal verksamhet.

Planeringen är nu att sågning av brandskadat timmer kommer att ske i Karbenning under delar av nästa år för att ta hand om den volym som skadats på bolagets egen mark men också från företagets drabbade virkesleverantörer inom brandområdet. Man hoppas att resultatet av provsågningen kommer att räta ut flera frågetecken om vilka produkter de ska kunna producera samt hur de kan hitta avsättning för sågverksflisen.

Enligt Wigert, tf råvaru­chef, är uppfattningen att sönderdelningen av det brandskadade timret inte kommer att påverka deras ordinarie virkesflöde och deras virkesinköpare kommer att arbeta som vanligt med sina inköp och sina kundkontakter.

Setra

Även sågverkskoncernen Setra som ägs av Mellanskog och Sveaskog kommer att såga av det brandskadade timret. De har ännu inte provsågat något men planen är att genomföra ett försök under senare delen av hösten. Faller allt bra ut, och det tror man, så kommer de att upparbeta virke och lagra vid väg. Anledningen är att de vill såga så mycket som möjligt vid ett och samma tillfälle.

– Vi planerar att såga brandskadat virket i början av nästa år och tror att det kommer att ta cirka tre månader att upparbeta det. Uppskattningen nu är att det rör sig om 80 000 till 110 000 fastkubikmeter säger Klas Flygare, råvaruchef på Setra.

Vilken kvalitet man kan såga fram och vilka egenskaper dessa har avgör vilka kunder som är intresserade av att köpa bräder och plankor från brandområdet. Setra räknar dock med att branden inte påverkar virkets egenskaper så mycket att kvaliteten ska avvika från ordinarie sortiment. Ett större problem, som idag saknar någon klok lösning, är hur och vad man ska göra med veden. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 08 oktober 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste