Så bygger du ett framgångsrikt jaktcampus

De har byggt upp en omfattande jakt-, avels- och kursverksamhet. Och markägaren har fått ny användning för perifer mark. Och det stadigt växande kundunderlaget finns ett stenkast bort – i Storstockholm med omnejd.

Jägarna Svante Berg och Mathias Kaneberg får lite instruktioner och tips av Klas Henriksson innan de släpper sina hundar för vildsvinsträning i hägnen.Foto: Pierre Kjellin
På dryga 40 hektar 2,5 mil öster om Uppsala har Johan Eklöf och hans kompanjon Klas Henriksson skapat en vittförgrenad jaktverksamhet som är unik i sitt slag i Sverige, och självförsörjande på vilt.

Klas Henriksson instruerar jägarna Henrik Andersson och Svante Berg innan de ska få släppa in sina hundar till vildsvinshägnet för nybörjarhundar.
Strax utanför samhället Almunge, där skog möter öppen mark, har de byggt upp totalt nio hägn, med kurs- och samlingslokaler och en anläggning för att slussa in och ut djuren ur hägnen i centrum av området. Här kan man förutom vildsvin även jaga dovhjort, kronhjort och mufflon.

Marken arrenderar de av en lantbrukare, som också är delägare i deras jaktverksamhet. Markägaren ansvarar för skötsel och underhåll av stängsel och utfodring av djuren och delar på de löpande kostnaderna i verksamheten med Johan och Klas. Byggnaderna som de uppfört, bland annat kurslokaler och ett vindskydd, ingår i arrendet och ägs samtidigt av deras företag – Roslagens Jakt & Vilt.

– För markägaren var den här marken inte optimal för någonting egentligen. Men med den här verksamheten har han fått användning för marken på ett sätt som han kanske inte trodde var möjligt tidigare, berättar Johan Eklöf.

Det har inte gjorts några skötselåtgärder för att anpassa skogen efter verksamheten, berättar Klas Henriksson:

– Om du ska träna din hund för jakt så måste den få öva i miljö som är så naturlig som möjligt. Så den skog vi förfogar över är helt perfekt. Vi har allt från skog som är ganska gallrad till skog som är extremt tät.

Att markägaren är delaktig i verksamheten är dock ingen förutsättning för att det ska fungera:

– Men det har underlättat väldigt mycket för oss och tack vare honom så får djuren i hägnen daglig tillsyn, säger Johan Eklöf.

Det minsta av hägnen är det kanske viktigaste för att hela verksamheten ska gå runt. I avelshägnet föder man upp galtar som sedan används för hundträning och för jakten.

– Det svåraste i vår verksamhet är att få fram lämpliga galtar. Och vi kommer att satsa alla våra resurser framöver på att bygga ett ordentligt avelshägn. Det är viktigt för oss att få fram galtar i alla svårighetsklasser, från de allra tamaste till grisar som beter sig riktigt tjurigt utan att vara aggressiva eller farliga.

Att lära sig avel och få fram bra djur har tagit tid, och de har behövt ta in kunskap utifrån:

– Sedan har vi lärt oss mycket genom att vi jagat mycket under många år. Och vi träffar så otroligt mycket jaktintresserade människor som kommer till våra hägn och som vi också lär oss av, säger Johan Eklöf.

Sedan Johan och Klas kom igång med verksamheten utanför Almunge ordentligt så har de märkt ett stadigt stigande intresse. Och de ser positivt på framtiden:

– Vi ser egentligen ingen bortre gräns för hur många fler kunder vi skulle kunna ta emot. Vi tror att verksamheten kommer att växa. Framför allt tror vi att folk i framtiden kommer vilja åka till en godkänd anläggning, som har rätt att till exempel ge diplom, förklarar Johan.

Men än så länge tänker både Johan och Klas behålla sina heltidsanställningar. Anställningen ger en nödvändig ekonomisk trygghet, säger Johan Eklöf.

Johan och Klas har sett till att hela hundträningsverksamheten uppfyller Svenska Kennelklubbens krav och regler.

– Vi har hela tiden haft målsättningen att försöka driva den här verksamheten så professionellt och så bra som det bara går.

– Svenska Kennel­klubben har varit på besök hos oss flera gånger. De är väldigt positiva till det vi gör här och de är glada över att vi har valt att gå den lite jobbigare vägen, att vi håller en viss standard på verksamheten, berättar Johan Eklöf.

Köttet från alla djur som skjuts i verksamheten tillfaller kunden, och slakt och styckning sker i ett eget slakteri i närheten:

– Det är enklast för oss och kunderna vill i regel behålla köttet.

Roslagens Jakt & Vilt

Pyrschjakt på dovhjort och mufflon i egna hägn, vakjakt och drevjakt på vildsvin i egna hägn, externa hägn samt i det fria, jakt på bison och kronhjort i externa hägn.

Bred kursverksamhet – bland annat i eftersök, spår och eftersök, jakt för nybörjare och styckning.

Vildsvinsträning för hundar och vildsvins- och björntester av hundar.

Uppfödning och avel för de egna hägnen.

Omsättning: cirka 2 miljoner kr (prognos för 2014)

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades lördag den 27 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste