”En förlegad lag”

Sedan 2006 har Karl-Erik Eriksson i Falun ifrågasatt det bolagsförbud som finns i jordförvärvslagen. Lagen gör det nämligen omöjligt att ändra företagsform till aktiebolag så länge ägaren är i livet. En oerhört förlegad lag enligt Karl-Erik.

Karl-Erik Eriksson äger en hel del skog i Dalarna och under många år har han kämpat för sin rätt att få driva sitt företagande som aktiebolag. FOTO: TRONS

– Jag vill ha friheten att själv välja! För alla andra branscher är det minsann självklart att kunna driva ditt företag som aktiebolag om du vill, men inte för oss inom jordbruk- och skogsbranschen, säger Karl-Erik.

Han äger cirka 2 000 hektar skog och att inte kunna driva sitt företag som annat än enskild näringsverksamhet är något som retar honom.

– Om du driver ett företag, oavsett bransch, vill du ju kanske att företaget ska kunna bestå över tid. Ett aktiebolag förenklar det betydligt, inte ens ett generationsskifte möjliggör en omvandling till aktiebolag.

bra i åkeribranschen

Redan 1969, när Karl-Eriks pappa drev ett åkeri, uppstod samma problem. Då fick nämligen inte åkeri­firmor trafiktillstånd om de var aktiebolag. I mitten av 70-talet ändrades den lagen och då valde många åkerifirmor att byta från enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

– Det är exakt samma sak nu, i vår bransch. Det blev ju bra i åkeribranschen, så varför kan man inte byta även i vår?

Tidigare arbetade Karl-Erik som rådgivare på Driftsbyrån som i dag är LRF Konsult. Under 14 års tid, och senare 20 år som egen företagare, handlade hans vardag om att rekommendera kunderna vilken företagsform som skulle vara bäst.

– Det var då jag började fundera på det här. De stora företagen borde alltid vara aktiebolag, medan de små kan klara sig fint med enskild näringsverksamhet. Skatteskäl var ju en anledning före skatte­reformen, men så är det inte i dag. Dessutom blir det seriösare med aktiebolag då du får träffa en revisor.

praktiska fördelar

Med ett testamente går det bra att föra över jord- och skogsfastigheter till juridisk person, inte annars. Bolagsförbudet motiveras av lagstiftaren med balanskravet. Till vilken nytta?

– Vad tillför det för värde egentligen, att 50 procent måste ägas av juridisk person och 50 procent av aktiebolag? Att driva som aktiebolag är en bra förvaltningsform, vid samägarförhållanden kan fastigheten lätt hamna på auktion vid till exempel generationsskifte.

Karl-Erik menar att investerar man mycket på de stora gårdarna vill man även att de lever vidare och att i aktiebolag är fastig­heten skyddad.

– Det innebär som sagt praktiska fördelar, men när det är så förlegat blir det även till en principsak för mig. Lagen tillkom för att hindra bolagen att köpa skog av bönderna, men i dag fungerar det inte så. I dag sker strukturrationaliseringen på marknadsmässiga villkor. Nästan 70 procent av fastigheterna som bjuds ut köps av grannar. Det måste komma fram hur tokigt det här med bolagsförbud är, men det är få som förstår. Det märkligaste är att det är så få riksdagsledamöter som är medvetna om att det finns bolagsförbud i Sverige.

Karl-Erik ger inte upp och frågan har varit högaktuell för honom sedan lång tid. Ambitionen är att få ledamöterna i Miljö- och Jordbruksutskottet att förstå.

– Ska vi verkligen ha det så här, jag tror på den enskilde medborgarens rätt att välja företagsform, säger Karl-Erik.

 


Artikeln publicerades måndag den 05 maj 2014

Kommenterarer till artikeln

Signatur skrev 2014-05-08 09:36:42:

Jordförvärvslagen reglerar inte arv! Alltså finns inget bolagsförbud om lantbruksfastighet överförs genom testamente. Håkan Mowitz, Länsstyrelsen Dalarnas Län, har besvarat frågan skriftligen till mig.


Skogsägare skrev 2014-05-05 20:47:12:

Jag kan inte finna något stöd i Jordförvävslagen för att man med testamente kan överföra en jord- skogsfastighet till en juridisk person. Kan någon verifiera detta?


. skrev 2014-05-05 10:29:47:

Meddelande I en debattartikel krävs att bolagsförbudet sedan baggböleritiden tas bort i skogen. Därför att enskild firma missgynnas gentemot bolagsformen. Varför inte vända på kuttingen. Ändra på villkoren för enskild firma. Ty baggböleritiden var ingen isolerad historisk händelse. Det skedde långt tidigare och sker idag och kallas idag för Landgrabbing. Jag hänvisar till Gösta Bomans åsikt : "varje svensk borde äga en fastighet". Samma gäller skog. Varje svensk borde äga en bit skog. Annars har snart ingen svensk någon skog. I dagens globaliserade värld. Bolagsformen idag, en företagsmodell som egentligen uppstod för 150 år sedan, skapar en helt ny värld. Där politiken, demokratin och enskilda människor, förlorar inflytande. Framtiden blir bolagens, eller bolaget -the Company - som det heter i sf- filmerna. Inga bolag borde få äga mark överhuvudtaget. Bara enskilda medborgare!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste