Södra bekämpningsområdet utökas

I och med den ökade risken för omfattande granbarkborreangrepp efter höststormarna 2013 har Skogsstyrelsen beslutat att behålla omfattningen i det norra bekämpningsområdet samt att utöka det södra.

Det norra området kommer därmed även i fortsättningen att omfatta delar av Jämtlands och Västernorrlands län. Det södra området utökas med Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner. Ändringarna gäller från och med den 1 april.

Den viktigaste skillnaden mellan vad som gäller i ett bekämpningsområde jämfört med utanför är att mindre volym skadad gran, tre istället för fem kubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen i ett bekämpningsområde. Samtidigt är det viktigt att man även utanför ett bekämpningsområde ser till att stormfällt virke, i första hand gran, utöver vad som är tillåtet inte lämnas kvar i skogen, meddelar Skogsstyrelsen.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 24 februari 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste