Skogsstyrelsens reklambroschyr

KRÖNIKA. Med jämna mellanrum dunsar Skogsstyrelsens så kallade tidning Skogseko ned i min brevlåda. Det är i grunden en reklambroschyr förklädd till tidning.

I Skogseko blandas råd till skogsägare om hur man sköter sin fastighet med normativa artiklar där glatt leende personer talar om vilken lycka det är att arbeta med skogens andra värden framför ögonen. Popdiskussionen just nu är naturvård. Trenden illustreras av leende människor som tycker naturvård är sååå bra. De som fått delar av sin fastighet/egendom vriden ur händerna på sig och är ledsna och förbannade skrivs inget om.

Jag tycker det här är ett ofog. Offentliga medel (dina och mina skattepengar) används för att sälja in den skogspolitik och det debattläge som just nu härskar. The botten was nådd, som det heter på fotbollssvenska, när Skogseko för ett tag sedan publicerade en intervju med en SNF- höjdare. Självfallet utan besvärande följdfrågor, så kallad citatkyparjournalistik. Jag vet att SNF har mediala muskler nog att föra fram sin åsikt utan att staten skall bekosta det hela.

Jag tycker att det är fel att en statlig myndighet ger ut en reklambroschyr som dels puffar för den politik som just nu gäller, dels fiskar upp just nu dominerande debattlägen ur det mediala tidvattnet. Jag tror dessutom övriga skogstidningars chefredaktörer kan hålla sig för skratt när de måste konkurrera med staten, som bara kan ta ett djupare tag i skattkistan om ekonomin blir kärv! När jag basade för en skogstidning gillade jag inte tingens ordning.

För några år sedan föreslog dåvarande chefredaktören att Skogseko dessutom skulle börja sälja annonser. Planerna skrinlades efter ett samfällt morr från de tidningar som skriver om skog och lever på marknadens villkor.

Men konkurrensen med riktiga tidningar har inte upphört i och med detta beslut. Skogseko går ut i en upplaga på 300 000 exemplar. Det betyder att den armbågar ut andra tidningar. En skogsägare kan ju tycka att det räcker med en tidning, dessutom gratis, och avstå från att teckna en prenumeration på en riktig skogstidning.

Inte så att Skogseko är dålig, tvärtom, men det som kännetecknar en riktig tidning; självständig journalistik, debatt, granskande och kritiska synpunkter, lyser helt med sin frånvaro! Det förtjänstfulla ligger i de handfasta råden, men de råden kunde han eller hon fått på annat vis. Man kan ju exempelvis lägga ut en skogsägarmanual på nätet. Dessutom lär ju inte skogsägarföreningarna och skogsbolagen hålla inne med en hjälpande hand om de vill köpa skogsägarens virke.

Det är inte så att det råder debattorka inom skogssektorn. Minskad pappers­förbrukning, nya användnings­områden för trä, naturvårdens önskemål är några exempel på vad man kan skriva om. Fler finns. Staten har andra sätt att komma till tals på än att sätta ett stort offentligt finger på vågskålen genom att ge ut en reklambrosch förklädd till tidning.

(Bäst att säga det själv: jag har medverkat i Skogseko. Det och att jag i tioårsåldern snattade en chokladkaka på Epa i Västerås är något som är tungt att bära på!)

 

Bo Lindevall
bo.lindevall@glocalnet.net

Artikeln publicerades torsdag den 22 augusti 2013

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2013-12-10 23:58:32:

Jag ser till min besvikelse att den ensidiga naturvårdshallelujan fortsätter i Skogseko. Skogsägaren uppmanas att lämna mycket mer hänsyn till naturen, utan att få ett endaste öre tillbaks.


Bo Lindevall skrev 2013-08-26 09:25:01:

Det ligger i den journalistiska yrkesetiken att man skriver eller gör program på läsarnas uppdrag. Det är deras rättighet att få veta som driver. Har man som uppdragsgivare att föra fram statens intressen hamnar man liksom i en annan bransch. Maria Larsson skriver att SkogsEko skall ” aktivt bidra till och stödja arbetet för att nå de skogspolitiska målen”. Det uppdraget har redaktionen fått från staten och inte från läsarna. SkogsEko löser uppgiften genom att publicera fakta som bidrar till att ”aktivt stödja”, osv. En sorts åsiktsbildning på nyhetsplats. Något som är ajaj för en journalist. Jag tror att Skogsaktuellts läsare kan dra slutsatserna av det skrivna själva. /Bo Lindevall


Niklas skrev 2013-08-24 00:44:01:

Maria Larsson påstår att svensk skogsbrukspolitik vilar på två jämställda mål. Det är rent nys när det kommer till ekonomiska termer, ty då blir det plötsligt en väldig slagsida för produktionen. Det finns idag helt enkelt mycket mer pengar för skogsägarna i produktionsskogsbruket än i natur-kulturskogsbruket. Vidare är markägaren i det närmaste helt rättslös, ifall någon "naturömmande" myndighet får för sig att konfiskera markägarens bestämmanderätt på sin egen mark. Dessutom kan det i dessa fall inte sällan dröja 10-20 år innan eventuell ersättning betalas ut - om den överhuvudtaget betalas ut! Det vore väl om skogseko kunde objektivt börja berätta mer om naturskyddets baksidor för markägarna, istället för dagens ensidiga naturvårds- och kulturmiljövårds-halleluja.


Maria Larsson skrev 2013-08-23 10:56:43:

Lindevalls kritik går ut på att SkogsEko utger sig för att vara något tidningen inte är samt att vi skriver om ”fel saker”. För det första: Svensk skogspolitik vilar på två JÄMSTÄLLDA mål; produktion och miljö. Det går därmed inte säga att det ena är viktigare än det andra. Eller att det ena är en ”popfråga”. För det andra: Skogsstyrelsens uppdrag är att ansvara för att denna skogspolitik förs ut. SkogsEko har också ett uppdrag. Det uppdraget innebär bland annat att tidningen ska bidra till och stödja arbetet att nå de skogspolitiska målen, skapa intresse för skogsbruk och skogspolitiskt viktiga frågeställningar samt öka kännedomen om skogens betydelse för miljön. Kan man göra det på ett journalistiskt sätt? Självklart. Oftast belyser vi saker från olika perspektiv och låter olika åsikter komma till tals. Samtidigt har SkogsEko i vissa delar formen av en av informationstidning. Det är ett medvetet val för att uppfylla vårt uppdrag, och givetvis inget vi försöker dölja. För det tredje: Vi kan inte gräva djupare i kassakistan med statliga pengar om det skulle behövas. Vår verklighet är att Skogseko, precis som myndighetens alla andra delar, möts av ständiga effektiviseringskrav. Slutligen; jag tror att det finns utrymme både för Skogsstyrelsens tidning och andra tidningar på marknaden. SkogsEko ges trots allt ut med enbart 4 nummer per år. Maria Larsson, redaktör och ansvarig utgivare SkogsEko


Niklas skrev 2013-08-22 12:38:07:

En lysande krönika, Bo Lindevall. Skogseko har nästan blivit ett naturvårdseko och sådant dravel ska vi inte slösa skattepengar på.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste