Skogsbrukare jorden runt: Tyskland

Skogsbrukare jorden runt, del 6. Vår resa har tagit oss till Tyskland där staten äger stora skogsarealer. Utsläpp i olika former har gått hårt åt skogarna i landet som är en av de största mottagarna av svensk skogsexport.

  Namn: Jens Friedrich
Ålder: 47 år
Yrke: skogvaktare
Område: Schleswig-Holstein, Tyskland

Skogsbruket i Tyskland

Cirka 32 procent av Tysklands landyta täcks av skog.  Den totala arealen skog för skogsbruk var 2010 cirka 10 568 000 hektar. Staten äger en stor del av den totala skogs­arealen.

Stora delar av landet är starkt förorenat på grund av utsläpp från tung industri, vilket bland annat lett till avskogning. Man räknar med att 30-60 procent av landets skog på ett eller annat sätt är allvarligt skadad.

Lübeckmetoden härstammar från Tyskland. Lutz Fähser, doktor i skogsekonomi, tog fram denna internationellt uppmärksammade skogsbruksmodell i sitt arbete i Lübecks stadsskog på 1990-talet. Modellen går ut  på att efterlikna de naturliga skogseko­systemen för att skapa hållbara, skötta skogar. 

43 000 personer (varav 86 procent män) var sysselsatta inom det tyska skogsbruket år 2010. Ytterligare 147 000 var sysselsatta inom trävaruindustrin.

Tyskland är en av de största mottagarna av svensk skogsexport. Tysklands totala import av rundvirke 2010 uppgick till ett värde av 589 miljoner dollar. Man exporterade samtidigt till ett värde av 354 miljoner dollar. Skogsindustriprodukter importerades för 17, 4 miljarder dollar och landet exporterade för drygt 20 miljarder dollar.

Källor: Skogsstyrelsen, globalis.se

Berätta om skogen du jobbar i.

– Det är 1 000 hektar statsägd skog i Schleswig-­Holstein i norra Tyskland. Trädslagen som finns är bland annat lärk, ädelgran, Douglasgran, tall, ask, bok och tysklönn/sykomorlönn. I södra Tyskland består skogarna mest av barrträd och i norr där vi bor är det mest lövträd - allra mest bok och ek. Jag arbetar som skog­vaktare åt staten och gör allt från plantering till röjning och avverkning. Den tyska staten äger inga maskiner själva, utan hyr in entreprenörer när det behövs. Man har egna transportbilar för att frakta timmer. I norra delarna av landet äger staten ungefär 70 procent av alla skog, medan det i söder är 50-50. Den statligt ägda skogen i Tyskland har många användnings­områden, den ska inte bara vara för produktion utan även en plats där människor kan gå omkring. Den biologiska mångfalden är också viktig.

Varför valde du att bli skogvaktare?

– Det är roligt. Jag tycker om att arbeta utomhus och trivs i skogen. Jag har arbetat som skogvaktare i snart 30 år. Jag vill inte ha egen skog, det räcker med att arbeta i den på jobbet. Dessutom är det väldigt dyrt att köpa skog: en hektar kostar 15 000-30 000 euro. 

Vilka regler måste du följa i skogsbruket?

– Vi har Naturschutz­gesetz, naturvårdslagen, som säger att vi måste bevara skog. Sedan har vi EU-reglerna att följa. Något som är nytt från och med i år är en ändring om när man får avverka. Förut har de 16 delstaterna i Tyskland haft olika regler för vilken tidpunkt man fick avverka. Nu har alla del­staterna från den 1 oktober till den 28 februari på sig. Det är ingen regel, det är mer riktlinjer. Något annat man måste följa är att man inte får avverka ett träd om man ser att det finns ett djur i det, till exempel en fågel eller andra smådjur. 

Vilka förhoppningar har du för skogen i Tyskland i framtiden?

– Jag vill arbeta för att det ska finnas kvar en bra skog till nästa generation. Naturvården måste bli bättre i framtiden. Om det är som det är nu kommer det inte att gå bra. Man måste bli bättre på att återplantera.

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 08 augusti 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste