Lübeckmetoden på prov i tätortsnära skog

Granriset ligger kvar på backen och här och var syns en ny stubbe bland trädstammarna. Annars är det inte mycket som skvallrar om avverkningen som precis avslutats här i ett skogsområde i Backa i Göteborg.

Xavier de Maupeou är ensam skogsförvaltare i Göteborgs stad som äger drygt 4 000 hektar skogsmark. Han berättar att han strävar efter ett långsiktigt skogsbruk på den mark som staden äger. Foto: Johanna Skoglund
– Vi försöker undvika traditionell slutavverkning utan vill ha ett kontinuerligt skogsbruk, säger Xavier de Maupeou, skogsförvaltare.
– Därför har vi testat att använda Lübeckmodellen.
Området som vi vandrar runt i är omkring 17 hektar stort och består av en skog med både gran, tall och lövträd och den ligger ganska nära bebyggelsen i
Backa på Hisingen. Göteborgs stad äger strax över 4 000 hektar skogsmark utspridd över hela kommunen. Mark där det i dag inte finns någon plan för bebyggelse men där man i framtiden kan komma att bygga 
I vintras började man arbetet med att avverka enligt Lübeckmodellen i ett 17 kvadratmeter stort område i Backa. Modellen går ut på att man endast tar ned de träd som är mogna för avverkning och undviker på så sätt kalhyggen.
och där staden i dag bedriver skogsbruk.
– Jag har provat olika former av kontinuerligt skogsbruk, berättar Xavier de Maupeou.
– Jag var i Lübeck förra året och tyckte deras metod var intressant och ville testa att avverka enligt den modellen. Skogen här är omkring 80 år och det är mycket gran och tall så det verkade som ett bra område.

Undviker kalhyggen

Lübeckmetoden går ut på att man genom plockhuggning undviker kalhyggen och avverkar de träd som nått rätt ålder för avverkning. Tanken är att få en naturlig struktur på skogen med olika träd­storlekar och arter.
– Man utnyttjar också självföryngring, att skogen får föryngra sig själv. Det är intressant för oss på Fastighets­kontoret som arbetar med reserverad mark som kanske ska byggas på om tio år. Då är det ingen idé att vi går in och föryngrar.
Arbetet med avverkningen inleddes i vintras och för att slippa körskador i så stor utsträckning som möjligt så har man använt sig av häst för att få ut stockarna ur skogen.
– Göteborg är ganska blött och körskador är ett stort problem, även om det varit riktigt kallt i år, konstaterar Xavier de Maupeou.
– Här till exempel, säger han och pekar på ett område där flera träd avverkats.
– Om man hade använt maskiner här hade man först fått ta ned alla små träd som växer här. Det slapp vi nu.

Mycket uppmärksamhet
En annan viktig anledning till att undvika körskador är att området används av många som bor i närheten.
– Vi har fått ganska mycket uppmärksamhet för vårt arbete i media och de som bor här har varit positiva, säger Xavier de Maupeou.
Han tror själv att olika former av kontinuerligt skogsbruk kommer mer och mer och det är så han själv vill arbeta.
– Vi kan förvalta skogen i Göteborgs stad på många sätt men det är inte jag som bestämmer hur, utan politikerna. Men det här är ett tillfälle för mig att visa hur jag ser på skogsbruk och hur mina visioner ser ut, konstaterar han.

Johanna Skoglund

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 17 juni 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste