Skogsbrukare jorden runt: Finland

Skogsbrukare jorden runt, del 3. I denna del i serien besöker vi Finland, vårt grannland i öst som är det mest skogsbevuxna landet i Europa. Nästan 80 procent av landets yta är täckt av skog; främst gran, tall och björk.

Namn: Elina och Timo Dahl Ålder: båda 38 år Yrke: mjölkproducenter med en besättning på 65 mjölkkor Område: byn Nieminen utanför Vieremä, Finland
Foto: Katja Paananen


Berätta om er skog.

– Vi äger totalt 110 hektar skog; allt från nyplanterad till redo för föryngrings- avverkning. Timo är utbildad skogstekniker och har huvudansvaret för skötseln. Vi gör all gallring, röjning och markberedning. I gallringsarbetet använder vi en begagnad skördare av modellen PONSSE Ergo HS15 och en skotare av modellen Valmet 863 tillsammans med en annan skogsägare i trakten. Slutavverkning lejer vi bort till en entreprenör. Skogen domineras av gran, tall och björk. 

Hur blev ni skogsägare?

   

Skogsbruket i Finland

Cirka 76 % av Finlands landareal är täckt av skog. Tall och gran är de vanligaste träslagen med 49 respektive 30 % av det totala virkesförrådet. Björk står för 17 % och övriga lövträd för 4 %.

Den finska skogen ägs till 61 % av privatpersoner, 28 % av stat, kommuner och församlingar, 9 % av skogsbolag och 2 % är samfällda skogar.

Skogssektorns andel av Finlands bruttonationalprodukt är 7 %. Värdet av den finländska skogsindustrins export var 11,2 miljarder euro år 2011. De viktigaste exportländerna är Tyskland (18 %), Storbritannien (10 %), Ryssland och USA (5 % vardera) samt Frankrike, Kina och Sverige (4 % vardera).
Det finska Skogsforsknings­institutet Metla är branschens största forskningsinstitut i Europa. Europeiska skogsinstitutet (EFI) ligger i Joensuu.

Skogsförvaltningen i Finland styrs av Jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet har sedan fyra underlydande funktioner; de 13 regionala skogscentralerna, Utvecklingscentralen för skogsbruk: Tapio, Forstyrelsen samt Skogsforskningsinstitutet.

Källa: Jord- och skogsbruksministeriet, Tapio, Metla och Skogsreflexen
– Både genom arv och köp. Mjölkgården var ursprungligen mitt föräldrahem. Efter att ha tagit agrolog­examen (ungefär motsvarande svenskans lantmästar­examen) arbetade jag ett par år som anställd på mina föräldrars gård medan jag funderade på om jag skulle ta över. Gården skrevs över på oss år 2000. Det ingick skog från början, men vi har också köpt till mer skog, säger Elina.

Vad är syftet med skogsbruket för er?

– Vi tycker om att arbeta både med jord- och skogsbruk eftersom man verkligen kan se resultatet av sitt arbete. Vi tycker också att det är viktigt att lämna över ett arv till våra fem barn. Skogen är där vi kopplar av och tillbringar vår fritid. Vi tycker om att vara i skogen; att plocka bär, åka skidor och ibland att jaga.

Vilka regler måste ni följa i skogsbruket?

– Föryngring efter slutavverkning är ett krav. Det kan göras genom plantering, frösådd eller genom naturlig frösådd i de fall där skogen har tillräckligt många fröträd. Avverkningsanmälan är också ett krav. Det är köparen av virket som ska göra denna.

– Tidigare beskattades skogsägare utifrån areal, men det slutade man med 2005. Nu beskattas man utifrån avkastningen som skogen ger och det tycker vi är bra. Skatt baserad på areal var ohållbart för ägare av skog på tillväxt som inte gav någon avkastning.

Vilka planer och drömmar har ni för er skog i framtiden?

– Vi hoppas att det även i fortsättningen kommer att vara tillåtet att jaga älg här i området eftersom älgarna gör stor skada på plantorna. Antalet älgar som får skjutas har minskat i hela landet allt eftersom antalet älgar har minskat.

– Vi har planer på att omvandla en del av vår skog till betesmark inom kort eftersom vi behöver mer mark till våra kor. Resten av skogen kommer att skötas som den sköts i dag; vi föryngrar där det behövs så att vi senare kan lämna över den till nästa generation med ökat värde.

Artikeln publicerades torsdag den 25 april 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste