Skogsbrukare jorden runt: Kanada

Skogsbrukare jorden runt, del 1. Under året tar vi dig med på en resa där vi möter människorna som brukar världens skogar. Först ut i vår serie Skogsbrukare jorden runt är Kanada där hela 93 procent av skogen är statligt ägd.

Namn: Evan Kleindienst Ålder: 36 år Yrke: Registrerad professionell skogvaktare och ingenjör Område: Verksam i provinsen British Columbia, Kanada
Foto: Privat

Berätta om skogen du arbetar med.

– Jag sköter den statligt ägda kronoskogen i provinsen British Columbia, särskilt i regionen Östra Kootenay i provinsens östra delar. Området är väldigt stort och jag vet inte den exakta arealen.

– Några trädslag som växer där är contortatall, gultall, douglasgran, kaskadlärk, klippgran, jättetuja och jättehemlock.

– Jag bestämmer bland annat var vägar och avverkningsområden ska vara, förbereder instruktioner, leder avverkningar och vägbyggen, designar broar och utvärderar stabiliteten i sluttningar.

– All statligt ägd mark som ska avverkas måste skötas med hänsyn till både virkesvärde och andra värden som fisk, vattenkvalitet, mark, vilt, rekreation och annan vegetation.


Hur kommer det sig att du ville arbeta med skogsbruk?

– Jag har alltid tyckt om att vistas i naturen och tänkte att det här kunde vara ett bra sätt att tjäna sitt levebröd.


Vad är syftet med skogsbruket för dig?

– Det är min huvudsakliga inkomstkälla. Skydd och bevarande av vår värdefulla resurs är också en målsättning.


Vilka regler måste du följa i skogsbruket?

   

Skogsbruket i Kanada


Kanada är världens största exportör av skogsprodukter. Skogsindustrin bidrar till ungefär 1,9 procent av Kanadas bruttonationalprodukt.


10 procent av världens skogar finns i Kanada och täcker 46 procent av Kanadas landyta.


93 procent av Kanadas skogar ägs och administreras av provinserna, så kallad kronoskog.

 

7 procent av skogarna är privatägda med fler än 450 000 ägare.


Skogsindustrin sysselsätter 800 000 personer årligen direkt eller indirekt.


Allmänheten deltar i beslut om kronoskogens skötsel.


I östra Kanada fokuserar skogsindustrin främst på pappers- och massaframställning, medan skogsindustrin i landets västra delar fokuserar på produktion av trävaror.


Mindre än 0,2 procent av skogarna avverkas årligen.


Källor: Exportrådet, Canadian Forest Service, Wikipedia

– Vi måste följa lagarna ”Forest and Range Practices Act”, ”Forest Act”, ”Wildfire Act” och ”Fisheries Act” och deras respektive riktlinjer. Det finns fler men de här är de viktigaste.


Vilka förhoppningar har du för skogsbruket i Kanada?

– Skogsbruket är väldigt värdefullt och är en av de största industrierna i British Columbia och Kanada. Mina förhoppningar är att beslutsfattarna kan fortsätta förbättra och göra den här resursen till en stor inkomstkälla för familjer inom British Columbia och Kanada.

– Jag hoppas att USA ökar sitt byggande eftersom en stor andel av virket från British Columbia går till USA. Vi måste fortsätta hitta nya marknader runt om i världen, inte bara för sågad vara utan även för nya, innovativa produkter.

– Jag hoppas att priset på virke fortsätter att stiga så att en del av pengarna kan gå vidare till skogsarbetarna. Kostnaden för boende har ökat dramatiskt de senaste tio åren i Kanada, men lönerna för skogsarbetare har inte hängt med.

 

 

 


Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 12 mars 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera