48 delar på tio skogsmiljoner

Tio miljoner kronor kommer att betalas ut till 48 sökande i 18 län i den första ansökningsomgången av stödet Väx med skogen. Stödet ges till projekt som skapar förutsättningar för fler jobb kopplade till skogen.

  Fördelning av stödet per län   (i kronor):
  
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Skåne
Stockholm
Sörmland
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
68 500
38 400
755 500
 640 000
1 572 815
1 155 160
56 500
200 000
1 019 500
37 000
785 600
190 000
1 110 000
643 300
186 000
1 102 725
226 000
210 000
     
Bland de beviljade ansökningarna finns bland annat investeringar för att utveckla ett nytt sortiment för sitt sågverk och investeringar för att nå nya kunder till sin upplevelseverksamhet. Det ges också stöd till en ny teknisk lösning för trädfällning och start av ny upplevelseverksamhet.
– Det är glädjande med så många olika innovativa förslag som kan skapa nya arbetstillfällen. Det stora intresset för stödet visar på potentialen i att utveckla skogens alla värden, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ansökt om 45 miljoner

Stödet är en del av regeringens satsning Skogsriket där det totalt finns 40 miljoner att fördela under fyra år. Pengarna är öronmärkta för företag verksamma inom Skogsrikets grenar Förädling och innovation samt Upplevelser och rekreation. Stödet ges för åtgärder som skapar förutsättningar för fler jobb inom dessa områden.
2012 inkom 117 ansökningar jämnt fördelade på de båda områdena. Drygt en tredjedel av årets miljoner går till grenen Upplevelser och rekreation och resten till Förädling och innovation.
– Engagemanget är stort och det finns ett intresse att lyfta skogen som bas för lokal utveckling hos såväl landsbygdsbor som kommuner och länsstyrelser runt om i landet, säger Sofia Blomquist, stödansvarig Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.
Inför 2013 har Skogstyrelsen fått in ansökningar om 45 miljoner kronor, vilket täcker in mer än utrymmet för året. Nästa omgång kommer därför att utlysas i november 2013 för de medel som fördelas 2014.
     
     
     


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 04 januari 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste