Så kommer internet att revolutionera virkesmarknaden

Internet och modern teknik kommer att revolutionera virkesmarknaden. Den ökade tillgången på information kommer göra att fler skogsägare kan ta aktiva och välgrundade beslut. Det kommer att leda till ett skifte där skogsägaren får mer makt och inflytande vilket kommer att gynna skogsnäringen i stort.

I grund och botten handlar denna förändring om konsumentupplysning. Nu tänker säkert många att skogsägare inte är konsumenter. Det har ni helt rätt i eftersom de är företagare. Men jag vågar påstå att deras relation till skogsindustrin kan liknas vid ett konsumentförhållande. Låt mig förklara.

Även om alla skogsägare är företagare så har de helt andra förutsättningar än de ekonomiskt starka skogsbolagen. En majoritet av skogsägarna ärver sin fastighet och många saknar kunskap om både skogsbruk och företagsekonomi. Det gör att många skogsägare måste förlita sig på skogsbolagens rekommendationer vilket gör att de hamnar i en olycklig beroendeställning.

Om skogsägare var konsumenter skulle nog de flesta anse att konsumentskyddet var svagt. Det är t ex få skogsägare som vet vad de säljer och hur mycket de får betalt innan skogen avverkas. Det är problematiskt eftersom man som enskild skogsägare i många fall har svårt att hävda sig mot de stora skogsbolagen.

Inom många branscher är konsumentskyddet starkt. Ett exempel är mobiloperatörer som måste ange minsta totalpris när man köper ett mobilpaket med mobiltelefon och abonnemang. Tidigare kunde de locka kunderna med gratis mobiltelefon medan den faktiska kostnaden doldes i svårbegripliga prislistor eller förhöjda månadsavgifter. Idag är mobiloperatörerna skyldiga att klart och tydligt redovisa sina priser och villkor.

Ett sätt att stärka skogsägarens rättigheter skulle vara att införa liknande lagstiftning som för konsumenter. Det skulle innebära att skogsägare skyddas mot vilseledande marknadsföring och avtalsvillkor som ensidigt gynnar skogsbolagen på skogsägarnas bekostnad.

Ett annat alternativ är att snegla på utvecklingen i andra branscher och följa deras exempel. Där har konsumentens valfrihet ökat genom ökad öppenhet och transparens. Ett exempel är jämförelsesajter för hemelektronik som t ex "www.pricerunner.se", Pricerunner, och "www.prisjakt.se", Prisjakt. Där kan man på ett enkelt sätt jämföra priser från olika leverantörer samt läsa recensioner och omdömen om olika produkter. Mycket av informationen är användargenererad vilket ger hög trovärdighet och hjälper konsumenten att ta beslut.

Ett annat exempel är "www.kvd.se" Kvarndammen som är en auktionssajt för bilar. Där avgörs priset genom en enkel budgivningsprocess som sker direkt på nätet. Därmed är säljaren garanterad ett marknadsmässigt pris. Kvarndammens storlek har även gjort att de kan erbjuda prisstatistik genom deras egna värderingssajt "www.bilpriser.se" Bilpriser som har över 100 000 besökare i veckan. Med ett fåtal klick får du veta exakt vad din bil är värd.

När man ser hur internet och modern teknik har revolutionerat konsumentmarknaden är det lätt att förstå att samma sak kommer att hända på virkesmarknaden. Den kommer att förändras i grunden och det kommer att leda till att skogsägarnas ställning stärks. Det är inte svårt att se nyttan i en jämförelsesajt för virkespriser eller en auktionssajt för virkeshandel. Hur denna utveckling kommer att ske är givetvis svårt att sia om. Men jag är övertygad om att skogsägarna kommer att bli de stora vinnarna.

Patrick Wilkorsz
vd, Virkesmäklarna

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades söndag den 11 mars 2012

Kommenterarer till artikeln

op skrev 2012-11-13 10:57:59:

jag har för mig att virkesmätaren skall se det tänkta sågutbytet.det är också det jag som skogsägare skall få betalt för.men vad händer sedan?har jobbat på ett justerverk(obs! för 30 är sen)är också skogsägare.då klassades det högre än hos virkesmätaren.jag undrar hur är det nu?


Ove Lindberg skrev 2012-09-26 18:48:18:

Jag undrar om inte stämpling av rotposter kan vara en hjälp på vägen när det gäller slutavverkning? Mvh Ove Lindberg


Åke Wikström skrev 2012-03-12 18:55:25:

Föräljning av skogens produkter måste utvecklas. Jag anser att man i högre grad än hittills måste klassa skogens produkter ur ett vidareförädlingsperspektiv. Vilka egenskaper skall man då värdera? Ja, i första hand de som ger ett bra utbyte vid tillverkning av sågade trävaror. Då handlar det om rakt och grovt virke med begränsad kvistförekomst och inte frodvuxet. Före en försäljning bör man göra en kvalitetsklassning av det parti virke som bjuds ut och sedan kan man via nätet eller på annat sätt inhämta anbud. Det kommer att sporra till ett kvalitetsarbete i skogsbruket som idag saknas. De egenskaper som värderas för framställning av trävaror har också betydelse vid framställning av cellulosa och energi. En nätauktion skulle på ett effektivt sätt kunna nå ett större antal intressenter än dagens affärsmetoder.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste