Klimatmålet kräver mer skogssatsningar – i Sverige och tredje världen!

DEBATT. EU:s 20-20-20-mål innebär att vi ska minska klimat­påverkan med 20 procent, uppnå 20 procent förnybar energi och ­ef­fek­­­tivisera energianvändningen med 20 procent, allt till år 2020. Vi uppmanar branschen att rikta blickarna söderut, till Afrika.

Tankesmedjan Global utmaning vill att branschen riktar blickarna mot Afrika, där man ser en stor potential för hållbar och konkurrenskraftig biomasseproduktion. Här en plantskola i Niassa-provinsen i norra Mocambique. Foto: Sida
EU:s 20-20-20-mål innebär att vi ska minska klimat­påverkan med 20 procent, uppnå 20 procent förnybar energi och ­ef­fek­­­tivisera energi-användningen med 20 procent, allt till år 2020. Därtill finns till exempel Sveriges nationella beslut att bli fossil­bränsleoberoende, ett starkt konsumentengagemang att lämna fossila drivmedel bakom oss, och ett allt ­dyrare olje­pris. Trots en mycket skakig världsekonomi kostar oljan över hundra dollar fatet – vart tar priset vägen när ekonomin ­vänder uppåt igen?

En ny studie som EU-kommissionen beställt visar att EU:s medlemsländer inom tio år behöver 50-100 procent mer trä än i dag, och att det kräver ökad import. EU-rapporten anger att den ökade importen sannolikt kommer från USA, Kanada och Ryssland. Det skapar ingen ny marknadsdynamik och åtminstone i Rysslands fall delar vi Världsnaturfondens frågetecken kring hållbarheten. Istället uppmanar vi branschen att rikta blickarna söderut, till Afrika där det finns en stor biomassepotential och ett stort behov av hållbarhetsarbete.

Redan i dag finns aktörer som ser affärsmöjligheterna i afrikanskt skogsbruk, både med regelrätta plantager och med otraditionella lösningar som att ta hand om uttjänta gummiträd eller bekämpa erosion med oljeträdet jatropha. Här finns alltifrån rena CSR-projekt, där man vill visa upp för om­världen att man planterar träd i Afrika, projekt som når lönsamhet tack vare mekanismer som REDD och CDM, till strikt kommersiella satsningar.
Allt fler stora inköpare av biomassa och timmer ställer ­tuffa hållbarhetskrav, och den skogsindustri som upplevs ha en otillräcklig hållbarhetsprofil förlorar affärer i mångmiljonklassen. De hållbarhetskrav som EU i nuläget enbart ställer på flytande biodrivmedel kommer också i någon form att avse de fasta biobränslena, särskilt som till exempel cellulosabaserade drivmedel innebär att samma träd kan bli både etanol och ­pellets. De som tidigt förutser och anammar sådana krav är givna vinnare på framtidens skogsmarknad.

En ökande efterfrågan på träprodukter som både är hållbart producerade och bidrar till minskad fattigdom ger ­resultat långt utöver själva skogssektorn. Projekten bidrar till tekno­logisk utveckling, ny infrastruktur och nya finansiella tjänster. Det för Afrika så centrala jordbruket kan äntligen effektivi­seras genom ökade skogsbruksintäkter, samtidigt som träden i sig ökar avkastningen för en rad födogrödor.
Som tankesmedja vill Global Utmaning tillsammans med Sveaskog och Södra som medaktörer utforska möjlig­heterna för ”Forestry for Development”. I ett första steg ­granskar vi potentialen i Kenya och Tanzania, där Sverige har en lång och huvudsakligen biståndskopplad skogshistorik samt i ­Liberia och Sierra Leone, där demokratisering och marknads­tillvändning skapar nya möjligheter.

Det pågår ett ”green race” om virkestillgångarna. Att från svenskt skogsbruks sida engagera sig för ett hållbart skogsbruk i Afrika är ett viktigt steg i rätt riktning.

Kristina Persson och Mattias Goldmann
Global Utmaning
Artikeln publicerades torsdag den 13 oktober 2011

Kommenterarer till artikeln

Sebastian skrev 2011-10-13 21:33:40:

Det viktigaste steget vore att det svenska skogsbruket slutade skövla våra svenska naturskogar först och se till att skogsbruket här hemma blir hållbart först. Vi har långt kvar för att uppnå de de arealer av skyddad skog för att kunna ha ett fungerande skogsekosystem i vårt land. Det rimmar illa med att ge råd till andra länder hur skogen ska skötas hållbart när man inte ens klarar av det själv.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste