Extralång timmerbil sparar både bränsle och miljö

Genom att förlänga timmerbilen och lasta 23 ton extra, kan man minska koldioxidutsläppen med hundratals ton per år enligt forskare på Skogforsk. Just nu testas extra långa virkesfordon i Norrbotten.

Ekipaget är utrustat med dolly, link och trailer och är sammanlagt 30 meter långt.
Foto: Ulrika Vallgårda

 

”En trave till” – förkortat ETT – kallas det treåriga forskningsprojekt, som just nu genomförs i Norrbotten av Skogforsk tillsammans med Vägverket, fordonsindustrin under ledning av Volvo lastvagnar, skogsbruket, Sveriges åkeriföretag samt Riksförbundet enskilda vägar.
Konceptet bygger på att två virkesfordon ska klara samma arbete som idag tre fordon klarar.
– Det blir en sänkning på drygt 20 procent både vad gäller bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader, säger Gunnar Svenson vid Skogforsk.

30 meter lång

Längst bak på timmerbilen sitter en skylt som varnar för lång last.
Även om det allra mest miljövänliga sättet att transportera virke på är tåg, så fungerar inte det överallt.
– Till exempel vid den första transporten ut ur skogen är lastbilen nödvändig.
På en vanlig virkesbil används en fyraxlig släpvagn, medan ETT-ekipaget är utrustat med dolly, link och trailer.
– Det är fordonsdelar som kan kombineras på olika sätt och som är vanliga inom övrig transportnäring, men som inte brukar användas inom skogsbruket.
Totalt är fordonet 30 meter långt istället för 24, som är det normala i Sverige idag. I stora delar av EU är fordonen ännu kortare – max 18,75 meter.

Två års erfarenhet

Torbjörn Pettersson vid Bjälmsjö Skog & Transport i Överkalix, är en av de chaufförer som kör timmerbilen som ingår i forskningsprojektet. Efter att ha kört den i två år upplever han inte att den är mer svårmanövrerad än vanliga timmerbilar.
– Det går kanske lite tyngre i backarna, men annars är det ingen större skillnad.
Motorn är en av Volvos starkaste, men det finns många andra bilar som är utrustade med lika starka motorer, berättar han.

Ingen ökad olycksrisk

ETT-bilen kör timmer mellan en terminal i Överkalix och SCA:s sågverk i Munksund, Piteå.
En fråga som Skogforsk har velat utreda är hur trafiksäkerheten påverkas av längre fordon. I en studie av 700 omkörningar som Skogforsk har gjort har man inte märkt någon ökad olycksrisk.
– Det stöds även av internationell litteratur. Den huvudsakliga förklaringen är att antalet fordon på våra vägar kan reduceras med en tredjedel. Dessutom har man kunnat se att förare av tyngre och längre fordon kör försiktigare, säger Gunnar Svenson.
Inte heller Torbjörn Pettersson har märkt någon ökad olycksrisk.
– Absolut inte. Det har flutit på väldigt fint. Vansinnesomkörningar förekommer ju någon gång, men jag tycker folk har chansat mindre när jag kört med den här bilen. Jag tror att folk har respekt för skylten ”lång last” som sitter längst bak.

Fler axlar viktfördelar

Statens väg- och transportforskningsinstitut har genomfört en trafiksäkerhetsstudie på ETT-bilen. De har monterat filmkameror på bilen för att filma omkörningarna.
Också Statens väg- och transportforskningsinstitut har genomfört en trafiksäkerhetsstudie på ETT-bilen. De har monterat filmkameror på bilen för att filma omkörningarna. Materialet analyseras för närvarande.
En annan fundering har varit om det skulle ge ökat slitage på vägarna, men inte heller det bör vara något problem, menar Gunnar Svenson på Skogforsk.
– Vi förväntar oss inte något ökat vägslitage, beroende på att lasten är fördelad på elva axlar, jämfört med sju på ett konventionellt fordon.
Däremot kan det hända att vissa längre broar måste förstärkas.

Genar inte

Att köra ett fordon som är ledat på tre ställen kan tyckas svårt, men Torbjörn Pettersson känner inte att det är några större problem.
– Folk tror att den ska gena i kurvorna, men det gör den inte – inte mer än normalt.
Att backa går också ganska bra.
– Man får ta det lugnt och tänka sig lite för.
Än så länge kör timmerbilen bara mellan en terminal som finns i Överkalix och sågverket i Munksund, Piteå, men han tror att det även skulle vara fullt möjligt att köra ETT-timmerbilar ut till avverkningsplatserna för att hämta timmer.
– Bara det finns vägar som håller.
Torbjörn Pettersson är en av de chaufförer som kör den extra långa timmerbilen i försöket som ska pågå i tre år. Han upplever inte att det är svårmanövrerat. ”Det kan gå lite tungt i backarna, det är enda skillnaden.”

 


Ulrika Vallgårda
Frilans
Artikeln publicerades måndag den 07 februari 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste