Bra resultat för Sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat för de första nio månader i år blev drygt en miljard kronor. Det är en kraftig förbättring jämfört med samma period i fjol då motsvarande siffra blev 590 miljoner kronor. Resultatlyftet förklaras främst med en god efterfrågan som inneburit ökade försäljningsvolymer och priser.

”Resultatförbättringen har i allt väsentligt kommit under det första halvåret”, skriver det statliga skogsbolagets koncernchef Gunnar Olofsson i ett pressmeddelande.
Under perioden januari-september levererade Sveaskog 8 358 kubikmeter (m3fub) skogsråvara, en ökning med sju procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Biobränsle ökade 13 procent
Försäljningen av timmer och massaved ökade med sex procent och biobränsle med 13 procent. Främst kraftvärmeverkens efterfrågan bidrog till ökade biobränsleleveranser.
Koncernens nettoomsättning ökade till 5 121 miljoner kronor (4 831), främst till följd av högre priser men även ökade volymer, och periodens resultat blev 983 miljoner kronor (895).

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 26 oktober 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste