Naturskyddsföreningen lämnar skogscertifieringen FSC

Naturskyddsföreningen beslutade på sin riksstämma att lämna skogscertifieringen Svenska FSC samt att välja om sin ordförande, Mikael Karlsson, på ytterligare två år.

Fick förnyat förtroende. Naturskyddsföreningens, SNF, stämma gick emot valberedningens förslag och omvalde Mikael Karlsson till en ny tvåårsperiod som SNF:s ordförande
Beslutet att lämna FSC har föranletts av en omfattande kritik mot skogscertifieringen. Flera anmälningar som Naturskyddsföreningen gjort av skogsbolag har lämnats utan effektiv åtgärd av FSC.

Stämman valde Karlsson
– FSC var från början en god tanke om hur olika parter skulle kunna enas om rimliga regler för skogsbruket. Under senare tid har vi tvingats se hur systemet spårat ur alltmer med brister i både regler, regelefterlevnad och sanktionssystem. Det är idag de ekonomiska intressena som i praktiken dominerar FSC, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.
På stämman valdes Mikael Karlsson till ordförande på två år. För andra gången i rad valde stämman att rösta emot valberedningens förslag till ordförande. Valberedningens förslag var Karin Åström, biolog och författare från Gotland.

Stänger inte dörren
– Det är tråkigt att Naturskyddsföreningen avsäger sig sitt medlemskap i Svenska FSC. Men från vår sida innebär det inte att vi stänger dörren för en fortsatt dialog.
Det säger Tomas Ekström, ordförande i Svenska FSC, i en kommentar till SNF:s beslut att föreningen inte längre ska vara medlem i Svenska FSC.
– Jag ser inga motsättningar mellan FSC:s och Naturskyddsföreningens strävanden: ett skogsbruk som slår vakt om den biologiska mångfalden. Exempel på andra åtagandena i vårt system är hänsyn till och dialog med lokalbefolkning, samer och skogsarbetare, fortsätter  Ekström.

Förstärkt standard
En ny, stärkt svensk skogsbruksstandard började gälla den 1 juni i år. Arbetet med nästa revision ska inledas om ett år och vara klar till 2014, det beslutades på Svenska FSC:s årsstämma i maj. Tio förslag från Naturskyddsföreningen kommer att ingå i underlaget till standardrevisionen.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades söndag den 13 juni 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste