SNF kritiserar regeringens skogspolitik

Ett systemskifte pågår i skogen där produktion och privat ägande går före naturvård och allemansrätten. Det menar Svenska naturskyddsföreningen, SNF, i en kritisk rapport, ”Naturvårdspolitiken i Sverige 2006-2010 – en vitbok”, där man har granskat regeringens naturvårdspolitik och hur den skyddar den biologiska mångfalden.

– När vi skalar av den gröna fernissan ser vi en grå politik, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i en kommentar.
När det gäller den förda skogspolitiken är SNF bland annat kritisk till att en rad åtgärder har främjat en ökad virkesproduktion framför målet att värna skogen som naturmiljö. Man pekar också på att budgeten för inköp av mark för reservat i dag räcker till 50 procent mindre än den gjorde 2006.

Temporär höjning
Regeringens nyligen fattade beslut att Sveaskog ska släppa till utbytesmark för reservatsbildningar har visserligen inneburit en temporär ambitionshöjning, men samtidigt sänks budgeten de kommande tio åren, skriver föreningen i rapporten.
SNF är också kritisk till de förändringar som skett i lagstiftningen kring strandskyddet och rovdjursjakten, samt att stödet till ekologisk produktion i jordbruket minskat med 100 miljoner kronor.

”Obegriplig kritik”
Men miljöminister Andreas Carlgren (C) tycker att Naturskyddsföreningens kritik är obegriplig och bygger på missförstånd.
– Under regeringen före oss var naturvårdsanslaget sex miljarder kronor, den här regeringsperioden har anslaget varit 7,5 miljarder kronor, och enligt alla normala sätt att räkna är det en ökning, säger han i en kommentar till TT.
SNF:s uppgifter att skogsskyddet minskar med 200 miljoner kronor om året bygger enligt Carlgren på ett missförstånd.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 07 april 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste