Naturskyddsföreningen kritisk till ny skogsbruksstandard

– Reglerna är otillräckliga på många punkter, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, som menar att tanken med FSC är bra, men att allt för lite hänt under de tolv år som gått sedan förra standarden godkändes.

– Gång på gång upptäcker vi allvarliga brott mot FSC-standarden när vi besöker skogar i fält. Det visar att skogsbolagen inte klarar att följa ens FSC:s lågt ställda krav, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.
Bristerna är enligt Naturskyddsföreningen bland annat: otillräckligt skydd för naturskog, i praktiken ingen begränsning av gödsling, contortatall fortfarande tillåtet (med vissa restriktioner), kemikalier fortfarande tillåtna (med vissa restriktioner), inga regler om förstärkt hänsyn (målklassning PF) och inga regler som föreskriver hyggesfritt skogsbruk.
Naturskyddsföreningen lämnade FSC:s styrelse 2008, eftersom de ansåg att FSC-certifieringen är för svag både när det gäller vilka krav som ställs i skogsbruksstandarden och hur det kontrolleras att standarden efterlevs.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 08 mars 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste