Torv och aska renar vatten i förorenad mark

Aktivt kol och järnpartiklar är traditionellt de mest använda materialen för att rena vatten i förorenad mark, men det finns ett stort antal naturliga material och avfallsprodukter som fungerar minst lika väl.

Chalmersforskaren Yuliya Kalmykova visar i sin forskning att de alternativa materialen fungerar som absorbenter i olika filtertekniker.
– En viktig sak är att man förutom naturliga material som torv, bark och sjögräs även kan återanvända industriavfall, som fiberaska från papperstillverkning, masugnsslagg och sågspån, på ett effektivt sätt och därmed spara resurser, säger hon i ett pressmeddelande.
Yuliya Kalmykova har studerat och utvecklat markfilter och barriärer i marken. Under senare år har man i andra länder använt olika typer av sådana. Men forskning kring metoder anpassade för svenska förhållanden har inte gjorts tidigare. För att ta hand om olja, metaller och kemikalier som marken kan vara förorenad med används oftast aktivt kol. Men det är mindre miljövänligt än de alternativa materialen och väldigt dyrt.
Försöken gick ut på att studera hur mycket av de miljöfarliga metallerna arsenik, kadmium, krom koppar, nickel, bly och zink som respektive material absorberade. Torv och fiberaska visade sig vara de mest effektiva materialen för att avskilja metallerna.

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 28 september 2009

Kommenterarer till artikeln

Dahn skrev 2009-09-28 22:14:49:

Helt korrekt. Mer info på www.laqua.se som även marknadför anpassade lösningar tex för bilvättar, lakvatten

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste