Jordbruksverket:
Röj inte bort sälgen

Låt det fortsätta surra i sälgen, uppmanar nu Jordbruksverket alla lantbrukare. Sälg är en mycket viktig växt för bin och humlor. Att vårda sälgen kan ge lantbrukare en effektivare pollinering och bättre skördar. Men trots att sälgen är viktig för både människor och djur tas den ofta bort vid röjning av bryn och betesmarker.

Röj inte bort sälgen. Den är livsviktig för humlor och bin. En bra pollinering ökar också skörden av oljeväxter, åkerbönor och klöverfrö. Foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket.

Nu blommar sälgen i så gott som hela landet. De gula videkissarna med pollen är livsviktigt för nyvaknade humle-drottningar och bisamhällen. Djuren måste äta mycket pollen för att deras äggläggning ska komma igång ordentligt. Om många humle-drottningar kan starta samhällen blir det fler humlor som pollinerar växter under sommaren. I bisamhällen behövs sälgens pollen för att samhällena tidigt ska få den storlek som kan ge en bra pollinering av till exempel höstraps.

- En bra pollinering ger bättre skördar i oljeväxter, åkerbönor och klöverfrö, säger Thorsten Rahbek Pedersen på Jordbruksverkets växtodlingsenhet. I frukt- och bärodlingen påverkar en bra pollinering dessutom i hög grad skördens kvalitet och odlarens intäkt. Lantbrukare och trädgårdsodlare som vårdar sälgen gynnar därmed sin egen skörd men bidrar också till den biologiska mångfalden.

Djur av alla storlekar - från älg till små skalbaggar - drar nytta av sälgen. För många insekter och fåglar är den vårens första restaurang. Sälgens betydelse för den biologiska mångfalden gör att det är viktigt att spara den vid röjning. Men det finns tecken som tyder på att sälgen lever farligt när markägare plockar fram röjsågen.

— Vi får signaler om att det sker en ökad röjning i bryn, betesmarker och kantzoner där sälgen ofta finns. Ett ökat driv efter flis till uppvärmning kan vara en orsak till detta, säger Martin Sjödahl vid Jordbruksverkets miljöenhet.

För att öka kunskapen om sälgens betydelse har Jordbruksverket - tillsammans med bland annat Världsnaturfonden WWF - tagit fram en ny broschyr om trädet. Jordbruksverket har även tagit fram användbar information om pollinering till lantbrukare och trädgårdsodlare.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 28 april 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste