Högre ersättning när mark tvångsförvärvas

Nu vill regeringens utredare stärka äganderätten i samband med expropriation. Anledningen är att allt fler expropriationer görs av privata aktörer med ett vinstintresse.

När expropriationslagen tillkom för mer än 30 år sedan var det främst offentliga aktörer som lade beslag på marken.

Utredningens förslag är att förutom marknadsvärdet och ekonomiska skador i samband med tvångsförvärvet, även ersätta fastighetens individuella värde för markägaren. Eftersom värdet inte går att bestämma rent objektivt, föreslår utredningen att det ersätts med ett schablontillägg på 25 procent av marknadsvärdet.

Om kommersiell verksamhet ska bedrivas på det inlösta området bör ersättningen även omfatta vinstfördelning , efter vad som är skäligt i det enskilda fallet, föreslår utredningen.

 

Artikeln publicerades torsdag den 06 november 2008

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste