Svensk diesel ökar motorns törst

Dieselmotorn blir snålare om man tankar den på dieseln som säljs i Europa. Vår miljöklass 1-diesel är energifattigare, det visar körtester som tidningen Teknikens Värld gjort.

 

Miljöklass 1-dieseln, den enda dieselsort som säljs i Sverige, har ett lägre energiinnehåll än de dieselsorter som säljs i resten av EU. Den svenska dieseln har nämligen en lägre halt av kol, och det är kol och väte som står för energin i bränslet.

Det lägre energiinnehållet kan indirekt avläsas i en något lägre densitet hos den svenska dieseln. Enligt uppgifter som Teknikens Värld tagit fram ligger densiteten hos de tyska dieselsorterna normalt närmare 845 gram per liter, vilket är nära maxgränsen enligt EU:s kravspecifikation. Shells City diesel håller enligt bolagets egna uppgifter en densitet på cirka 815 grma per liter.

När Teknikens Värld nyligen körde en Opel Astra 1,7 CDTi i testbänk hade bilen en genomsnittsförbrukning på 0,64 liter per mil med den svenska MK1-dieseln. När den kördes på den kördes på vanlig tysk diesel sjönk genomsnittsförbrukningen till 0,6 liter per mil och med den finare tyska dieselsorten "Aral Ultimate Diesel" klarade sig Opeln med 0,55 liter milen.

Skatteutjämning skulle sänka dieselpriset

Den svenska dieseln beskattas 56 öre lägre per liter än övrig diesel i EU. Om de ickesvenska dieselsorterna fick samma skattesats som vår MK1-diesel skulle vi i Sverige kunna sänka dieselpriserna med cirka 30 öre litern, det säger Helena Fornstedt, informationschef på Statoil Sverige.

I början av 1990-talet infördes miljöklass 1-dieseln i Sverige, som då var renast och gav de lägsta emissionerna i Europa. MK1-dieseln hade betydligt lägre halter av svavel och aromater(som ger upphov till partikelutsläppen) än övrig europeisk diesel.

Men i dag är svevelinnehållet i de övriga dieselsorterna i EU nästan lika lågt som i vår MK1-diesel, medan innehållet av aromater och kol fortfarande är något högre.

Pierre Kjellin

pierre@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 08 maj 2008

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera