Ersättning för barkborreangrepp från reservat

Då det runt flera naturreservat i södra Sverige uppkommit ökade angrepp av barkborrar finns det nu möjlighet för skogsägare att få ersättning för sina skador. För att få ersättning krävs det att man som fastighetsägaren skött om sin egen skog.

Naturvårdsverket har beslutat från den 7 juni i år kan skogsägare få ersättning för de skador som uppkommigt pga. Barkborrar i statens naturreservat eller blivande naturreservat. Efter stormarna Gudrun och Per finns det mycket oupparbetat virke liggande i naturreservat och i blivande naturreservat.
Hur fungerar det?
Den markägare som har sin fastighet som rågångsgranne med ett naturreservat behöver inventera sina skador.  Alternativt inventerar skogsstyrelsen skadorna och uppskattar hur stor virkesvolym som är skadat.
För att underlätta ersättningsarbetet till markägaren har länsstyrelsen i Kronberg bett Gunnar Jacobsson vid SLU ta fram en modell för hur man skall ersätta barkborreskador.
Ersättningsmodellen är en schablon som bygger på ett sannolikhetsresonemang om och hur barkborrarna flyger.
Ersättningsschablonen
Inom 100m avstånd från granbarkborreangripna vindfällen orsakade av stormarna i reservatet utgår ersättning för alla granbarkborredödade granar på fastigheten.
Inom 200m avstånd ersätts hälften av all granbarkborredödad volym granar på fastigheten.
Inom 300m ersätts en fjärdedel av all granbarkborredödad volym granar på fastigheten.
I extremfall kan man frångå schablonen och anpassa ersättningen till de rådande förhållanden.
De krav som ställs på fastighetsägaren är att markägaren själv har upparbetat vindfällena från stormen Gudrun.  
 
Enligt Annika Bladh på länsstyrelsen i Kronoberg är det idag ca 40 markägare som kommer att få ersättning och det kommer betalats ut 500 000 kr i ersättningar. Pengarna kommer från länsstyrelsens medel för ersättningar vid resevatbildning.  Den ersättning som fastighetsägare nu har möjlighet att söka är en frivillig ersättning från naturvårdsverkets och därigenom den svenska statens sida enligt Annika Bladh. LRF och Södra Skogsägarna har varit med i diskussionen som ligger till grund för ersättningarna.
 
Björn Prejer
Artikeln publicerades tisdag den 17 juli 2007

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste