Arvsfonden = Naturvårdsverket

Att skänka sin skog till Allmänna arvsfonden kan vara samma sak som att skänka den till Naturvårdsverket, skriver Värmlands folkblad. Beslutet strider mot Allmänna arvsfondens regler att inte stödja offentlig verksamhet.

Ett dödsbo utan arvingar i västra Värmland gav fyra skogsfastigheter värda minst 1,5 miljoner kronor till Allmänna arvsfonden. Nu visar det sig att en del av arvet istället ges till Naturvårdsverket. Av området ska det bli ett naturreservat, kallat "Vitryggsområde Skårsjöälven".
Kammarkollegiet som är den statliga myndighet som avgör frågor om bland annat arv, godkänner att Naturvårdsverket får överta delar av två av fastigheterna utan kostnad.Stödjer ideell verksamhet

På Arvsfondens hemsida står att läsa att medel som tillfallit fonden kan användas för att stödja ideell verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Vidare går att läsa att de inte ger stöd till "offentlig verksamhet som normalt finansieras med skattepengar" och "reguljär (ordinarie) verksamhet."

Fastigheten ska säljas

Skulle verket senare vilja sälja skogen så måste de göra upp med Allmänna arvsfonden om pengarna, skriver VF. Vid en eventuell framtida försäljning skall delar av köpeskillingen komma Arvsfonden till godo. På Kammarkollegiets hemsida står att läsa att fastigheter som tillfallit Allmänna arvsfonden ska säljas så snart det kan ske, till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt sätt. Kammarkollegiet förvaltar arvsfondens pengar. Syftet är att kunna ge en god direktavkastning och se till att pengarna inte förlorar i värde.

Beslutsunderlaget gjort av gåvotagaren

Kammarkollegiet motiverar hur detta kan kombineras med inrättandet av ett naturreservat, genom att hänvisa till ett undantag i lagtexten. Så länge fastigheten inte är försåld kan Kammarkollegiet nämligen ge bort fastigheten om den har väsentlig betydelse för naturvården. Detta baseras på en naturvårdsbeskrivning som Naturvårdsverket gjort - det vill säga gåvotagaren.
Artikeln publicerades onsdag den 27 juni 2007

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera