Sveaskog sätter 500 000 lövplantor – vill öka artrikedomen

I sommar planterar Sveaskog en halv miljon björk-, bok- och ekplantor i Mälardalen. Målet är ökad artrikedom och större motståndskraft mot ett förändrat klimat.

Börje Eriksson på Sveaskog tycker att skogsbranschen behöver arbeta aktivt för att öka andelen löv i de svenska skogarna. Foto: Sveaskog

− Ytterst handlar det om att välja rätt trädslag för varje plats. Lövet trivs bättre i fuktigare och bördig mark. Därför passar det extra bra i vissa geografier, exempelvis söder om Örebro, och där har vi satt lite mer. Men vi har planterat löv från Skinnskatteberg till Askersund. Gran och tall är fortsatt viktiga trädslag, men vi behöver arbeta strategiskt för att öka andelen lövträd, säger Börje Eriksson, skogsansvarig i Sveaskogs Region Svealand.

För att skydda plantorna mot vilt behandlas de med ett medel som klövviltet upplever som illaluktande. Foto: Sveaskog

500 000 lövplantor innebär en ökning med 150 procent jämfört med 2023 och trenden har varit uppåtgående de senaste tre åren, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande. Björk står för den största delen, men även bok och ek planteras. 

− Över tid innebär det att vi får en större blandning av olika trädslag i Sveaskogs skogar. Jag kan även tänka mig att hyggen upplevs annorlunda eftersom det kommer upp ny skog snabbare efter avverkning då löv, framför allt björk, växer fort. Det innebär i sin tur att det är skötselintensivt, så vi får gå in och göra åtgärder oftare, säger Börje Eriksson.

Plantbehandling nödvändig

Lövplantor är känsliga för torka och populär föda för klövvilt. Sveaskog menar därför att en ansvarsfull viltförvaltning där viltstammarna är i balans med fodertillgången är avgörande för att lyckas med lövplanteringar.

− Plantorna behandlas med ett medel som hjortdjuren tycker luktar illa. Det är ofarligt för både människan och naturen eftersom det framställts av animaliska produkter som fårfett, men det hjälper plantorna att överleva den första kritiska tiden. Hittills har det fungerat bra. Jag bedömer det som nödvändigt i vissa geografier för att lyckas med lövplanteringen, säger Börje Eriksson.

Lövträd växer snabbt och bestånden är mer skötselintensiva än exempelvis granbestånd. Foto: Sveaskog

Fakta Sveaskog

Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogsmark.

Ägare: Svenska staten.

Skogsinnehav: Cirka 3,9 miljoner hektar varav 3 miljoner hektar produktiv skogsmark.

Försäljning av skogsråvara: Cirka 8,9 miljoner m3fub varav cirka 5 miljoner m3fub från egen skog.

Antal medarbetare: Drygt 800.

Styrelseordförande: Kerstin Lindberg Göransson.

Vd: Erik Brandsma.

Omsättning: 7 863 MSEK (2023).

Källa: Sveaskog.se

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 juli 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste