EU godkänner svensk satsning på lagring av biogen koldioxid

De företag som till lägst kostnad kan avskilja, transportera och geologiskt lagra koldioxid från förnybara källor kommer få ta del av en pott på 36 miljarder kronor. Stödet som utformats av den svenska regeringen är nu godkänt av EU-kommissionen.

Avskiljning, lagring och användning av koldioxid bör användas som komplement till mer energieffektiva lösningar för att minska koldioxidutsläppen. Det skriver Svebio i ett remissyttrande och tillägger att minskade utsläpp från fossil förbränning fortsatt bör ha högst prioritet. Foto: Mostphotos

Enligt beslutet kommer 36 miljarder kronor att kunna fördelas mellan 2026 och 2046 med syftet att skapa negativa utsläpp. Energimyndigheten fördelar stödet genom så kallad omvänd auktion. De företag som kan erbjuda tjänsten att avskilja, transportera och geologiskt lagra biogen koldioxid, bio-CCS, från förnybara källor till lägst kostnad per lagrat ton koldioxid vinner auktionen.

− Många av våra medlemmar inom fjärr- och kraftvärmesektorn har visat stort intresse för bio-CCS och några har redan fattat investeringsbeslut. Beskedet från EU-kommissionen och Energimyndigheten kommer att leda till att flera kommer att gå vidare med sina investeringsplaner, säger Anna Törner, vd på Svebio. Foto: Svebio

− Det är positivt att kommissionens besked kom så snabbt och att Energimyndigheten nu kan rigga ett system för omvända auktioner. De 36 miljarder kronor som ska fördelas genom omvända auktioner till och med 2046 kommer att behövas, för det krävs stora investeringar för att uppföra fullskaliga bio-CCS-anläggningar, varför detta besked ger nödvändig ekonomisk trygghet för företagen, säger Anna Törner, vd på branschorganisationen Svebio, Svenska bioenergiföretagen, i ett pressmeddelande.

Potential i skogsindustrin

Svebio menar att det finns en stor potential i Sverige för negativa utsläpp genom bio-CCS och produktion av hållbara kolbaserade produkter. Sverige har tillgångar på skogsråvara och verksamheter med stora punktutsläpp av koldioxid inom massa- och pappersindustrin och fjärr- och kraftvärmesektorn. 

Potentialen för bio-CCS i Sverige är minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år, sett ur ett 2045-perspektiv, enligt Svebio.

Beslutet från EU-kommissionen är för Sveriges del ett steg på vägen för att nå klimatmålen till 2045 och för EU:s del ett led mot målet att nå klimatneutralitet till år 2050.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 juli 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste