Nya rutiner kring sexveckorsregeln

Skogsstyrelsens hantering av ärenden som kan omfattas av undantag från sexveckorsregeln förändras. Dessa ärenden är inte längre per automatik högst prioriterade. 

Undantag från sexveckorsregeln kan beviljas om det till exempel kan antas leda till en påtaglig fördel för miljön eller skogsskötseln och inte påverkar natur, kultur eller friluftsliv negativt. Foto: Mostphotos

Senast sex veckor före en planerad avverkning ska markägaren skicka in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Myndigheten har sedan dessa veckor på sig att kontrollera om det finns några hinder för avverkning, om någon speciell hänsyn ska tas och så vidare. För att få undantag från sexveckorsregeln och komma igång med avverkningen tidigare krävs särskilda skäl, till exempel omfattande angrepp av granbarkborre.

I våras förändrade Skogsstyrelsen hanteringen av dessa ärenden. Markägaren får inte längre ett separat beslut om undantag beviljas eller ej. Besked meddelas i stället när ärendet avslutas, men om Skogsstyrelsen godkänner ett undantag får markägaren veta det utan förlängd väntetid. 

Riskbedömning avgör

Nu skruvar Skogsstyrelsen ytterligare på hanteringen av undantagsärendena och meddelar att dessa ärenden inte längre per automatik är högst prioriterade. Vilka avverkningsanmälningar som ska prioriteras ska i stället utgå från en riskbedömning av vilka konsekvenser åtgärden kan leda till. 

Ärenden med störst risk för skada på miljö eller skogsskötsel ska hanteras först. Om det finns många sådana ärenden på myndighetens bord ska dessa ärenden prioriteras framför undantagen från sexveckorsregeln.

− Det är viktigt att Skogsstyrelsen lägger resurserna där det ger störst nytta för produktion och miljö samt en god lagefterlevnad. Exempel på när undantagen behöver prioriteras högt kan vara efter en storm eller kraftiga granbarkborreangrepp, säger Åsa Lundberg, processförvaltare på Skogsstyrelsens tillsynsenhet i ett pressmeddelande.

Läs mer här: Hanteringen av sexveckorsregeln förändras.

Läs mer här: Skogsstyrelsen behöver spara - planerar för uppsägningar.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 juli 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste