Södra blir störst i världen på sulfatlignin

Världens största och Sveriges första ligninfabrik ska byggas vid Södras anläggning i Mönsterås. Investeringen är på över två miljarder kronor och anläggningen ska tas i drift 2027.

Södras nya anläggning för produktion av sulfatlignin är den största investeringen vid anläggningen i Mönsterås sedan 1990-talet. Foto: Södra

Produktionsanläggningen i Mönsterås blir den första kommersiella fabriken i Sverige och den största producenten i världen. Idag används lignin till att generera energi. Södras mål med förädlingen är att sulfatlignin ska ersätta fossila material i bland annat lim, batterier, gummi, kompositer och även ligga till grund för nya biobränslen och biostimulanter.  

Södras vd Lotta Lyrå lyfter gärna fram Södras strategi att göra mer av varje träd. – Det här är en stor investering för Södra och för den gröna omställningen, säger hon. Foto: Södra

− Skogen ska räcka till mycket när samhället fasar ut det fossila. För framdrift i den omställningen behöver hållbarhet och lönsamhet gå hand i hand, och Södras sulfatlignininvestering är ett lysande exempel där vi gör mer av varje träd och samtidigt stärker skogsgårdens lönsamhet. Det här är en stor investering för Södra och för den gröna omställningen, säger Södras vd Lotta Lyrå i ett pressmeddelande.

Minskar utsläppen

Enligt Södra kan produktionen av sulfatlignin i Mönsterås spara in utsläpp från fossila råvaror motsvarande 125 000 ton per år. Satsningen menar man också kommer att energieffektivisera verksamheten vid massabruket och skapa möjligheter till cirkulär tillverkning av andra kemikalier från massabrukets restflöden. 

Torkat sulfatlignin. Södra skriver att man sedan en tid tillbaka har undersökt möjligheterna på ligninmarknaden och hoppas att den nya anläggningen kan bidra till den gröna omställningen och öka skogsgårdarnas lönsamhet. Foto: Södra

− I Södras strategi ser vi ett flertal framtida energi- och kemikalieprodukter med stor potential som kan ersätta fossila alternativ i samhället varav sulfatlignin är ett av dem, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef, Södra Innovation.

En del av investeringen, 300 miljoner kronor, kommer från Energimyndigheten. Södra väntar nu på beslut om tillstånd för produktion från Mark- och Miljödomstolen. 

Fakta: Lignin

Lignin är den beståndsdel i skogsråvaran som håller ihop fibrerna och ser till att träden står starka och stabila. I separerad form är lignin ett brunt pulver. På kemiskt språk är lignin en serie av sammanlänkade aromatiska föreningar.

I massafabrikens kok löses ligninet ut som sulfatlignin så att fibrerna kan frigöras och bli till pappers- eller dissolvingmassa. Det innebär att det hela tiden skapas stora mängder lignin vid bruken och en del av ligninet kan separeras ut och bli till en produkt. Idag går ligninet till att genera ånga och elektricitet för att driva bruken vilket också genererar ett överskott som säljs till publika elnätet.  

Källa: Södra

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 juli 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste