Större avverkningsanmäld areal i maj

Under maj månad ökade den avverkningsanmälda arealen med fyra procent jämfört med samma period året före, enligt statistik från Skogsstyrelsen. 

Under maj minskade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland med 20 procent. I övriga landsdelar syns en ökning, som mest i Södra Norrland som är 22 procent upp jämfört med samma period 2023. Foto: Pär Andersson

Avverkningsanmäld och ansökt areal var under maj 20 024 hektar, en ökning med fyra procent jämfört med maj 2023. När den fjällnära skogen bryts ut ur statistiken syns en kraftig minskning. Av den totala arealen avser nämligen 342 hektar ansökningar om föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 1167 hektar samma period förra året.  

Under året hittills, till och med maj, har arealen i anmälningar och ansökningar om avverkningstillstånd minskat med elva procent jämfört med samma period 2023. 

Om statistiken

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste