Toppnivå för avverkningskostnader

Under 2023 steg kostnaden för föryngringsavverkning med nio procent och är nu på den högsta nivån sedan 1996 när statistiken började föras.

Parallellt med att virkespriserna steg under 2023, ökade även kostnaderna för att avverka. Föryngringsavverkning blev nio procent dyrare och gallring åtta, enligt ny statistik från Skogsstyrelsen och Skogforsk. Foto: Mostphotos

Den senaste statistiken från Skogsstyrelsen och Skogforsk visar att genomsnittskostnaden för föryngringsavverkning och transport av virket till bilväg, i löpande priser per kubikmeter, ökade med nio procent till 134 kronor under 2023. 

Motsvarande siffra för gallring är 269 kronor per kubikmeter, vilket innebär en ökning med åtta procent under 2023. 

Kostnadsökningen för föryngringsavverkning var störst i norra Sverige, tolv procent, men märks även i södra Sverige där avverkningskostnaderna ökade med sex procent. Detta innebär att kostnaderna för både föryngringsavverkning och gallring är på de högsta nivåerna sedan 1996 när statistiken började registreras. Sedan 1996 har kostnaden för föryngringsavverkning ökat med 48 procent medan gallringskostnaden har ökat med 76 procent. Under samma period har producentprisindex (PPI) ökat med 83 procent. 

Från 2017 till och med 2023 har kostnaderna för föryngringsavverkning stigit med 39 procent. Grafik: Skogsstyrelsen

Övriga kostnadsförändringar under 2023

Hyggesrensning: Ökning med fyra procent till 1 840 kr per hektar

Markberedning: Ökning med sju procent till 3 190 kr per hektar

Plantering (inklusive plantor): Ökning med 15 procent till 7 050 kr per hektar

Sådd: Minskning med två procent till 5 870 kr per hektar

Röjning: Ökning med 15 procent till 3 340 kr per hektar

Gödsling och kalkning: Ökning med 12 procent till 3 800 kr per hektar

Om statistiken

Kostnadsuppgifterna är volym- eller arealvägda och avser löpande (nominella) priser per hektar eller kubikmeter fastvolym under bark (m3fub).

I undersökningen ingår enbart det storskaliga skogsbruket som avser organisationer med ett markinnehav av mer än 16 000 hektar eller som har en årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter fastvolym under bark (m3fub).

Källa: Skogsstyrelsen

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 24 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste