Mindre incitament rycka orkidéer och jaga bort fåglar?

Svensk skogspolitik är ett haveri. Det har även regeringen förstått. Tillämpningen av artskyddet och fågeldirektivet så att skogsägare har starka incitament att hålla naturvärdena låga, i bristen på rättssäker tillämpning av ersättning för brukandehinder, är absurd och ohållbar. 

Låt mig direkt klargöra att Sveriges skogsägare inte är ute och raderar naturvärden från sina skogar. Den absoluta majoriteten är mycket måna om sina skogsmarker och uthållig balans mellan naturvärden och tillväxt. 

Affärsmässigt sett, för att garantera att kunna betala på sina lån, genomföra generationsskiften till sina barn och ha en säkrad ekonomi på äldre dagar, borde de däremot rycka knärot och röja bort trivsamma miljöer för kräldjur och fåglar. Det är den absurda verkligheten, när tilliten till ersättning för brukandehinder fallit.

Regeringen tillsatte i vintras en särskild utredare Göran Örlander att göra en översyn av den nationella skogspolitiken, för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart svenskt skogsbruk och en växande bioekonomi.

Nu föregår regeringen den utredningen och tillsätter en så kallad bokstavsutredning (1) som ska ta fram nya bestämmelser om nationell fridlysning och ett ändamålsenligt regelverk för rätten till ersättning till markägare. Utredningen ska vara klar till årsskiftet. 

Det är positivt att regeringen förstår allvaret och att detta missförhållande måste åtgärdas skyndsamt. Det framgår dock inte av kommunikationen om regeringen här vill angripa hela vidden av problematiken eller bara den absurda situationen med den vanliga men fridlysta orkidén knärot, som nu effektivt med miljöaktivisters hjälp försvårar brukande på orimligt många håll. 

Det är en lång väg att varandra tillbaka till förtroende mellan skogsbruket, myndigheterna och politiken. Regeringen måste våga ta krafttag för att återställa förtroendet från skogsbrukarna. Det är viktigt för välfärden, miljön och klimatarbetet. 

Fotnot

En bokstavsutredning är en utredning som görs i ett ärende inom ett departement och inte behandlas av riksdagen, eftersom utredningsresultatet inte ska föranleda någon lagändring utan endast ge riktlinjer för arbetet inom ett eller flera av regeringens departement eller föreskrifter för verksamheter ute i landet.

Läs mer här: Ny skogspolitisk utredning – Södraprofilen Göran Örlander särskild utredare.

Läs mer här: Positiva reaktioner på regeringens artskyddsutredning.

Stefan Ljungdahl

 

Artikeln publicerades tisdag den 18 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste