Mellanskog höjer priserna: ”Historiskt bred höjning”

Virkespriserna fortsätter uppåt. Den här gången är det Mellanskog som aviserar en prishöjning som sträcker sig över flera sortiment.

Industrins höga efterfrågan på svensk skogsråvara gör att Mellanskog genomför en bred prishöjning som innefattar flera sortiment. Foto: Mostphotos

Timmerpriserna höjs med upp till 100 kr/m3fub, listpriset på samtliga massavedssortiment höjs med 50 kr/m3fub och bränsleveden höjs med 85 kr/m3fub.

Dessutom inför Mellanskog en ny kontrakteringspremie på timmer i föryngringsavverkning på 80 kr/m3fub.

Hög efterfrågan på svensk skogsråvara ligger bakom prisjusteringarna, enligt Mellanskog.

− Vår förening växer och så även de ekonomiska fördelar vi kan erbjuda våra medlemmar. Genom den här historiskt breda höjningen kan vi förse industrin med eftertraktad svensk skogsråvara samtidigt som vi stärker lönsamheten för bland annat familjeskogsbrukarna på gården och den självverksamme, samt motiverar fler av våra skogsägare att certifiera sin skog, säger Mellanskogs vd Fredrik Munter i ett pressmeddelande.

Vid Mellanskogs stämma i Uppsala den 15 maj beslutade man om en utdelning till medlemmarna på 104 miljoner kronor, varav 83 miljoner utgjordes av efterlikvid på levererat virke under föregående år. 

Mellanskogs prisjusteringar

Timmer

Verksamhetsområde väst och öst:
Listprishöjning om 80 kr/m3fub på tall och 100 kr/m3fub på gran.

Verksamhetsområde norr och mitt:
Listprishöjning om 60 kr/m3fub på tall och 100 kr/m3fub på gran.

Massaved

Listprishöjning på samtliga massavedssortiment om 50 kr/m3fub.

Biobränsle

Bränsleved: Listprishöjning 85 kr/m3fub.

Grot och träddelsflis: Listprishöjning 40 kr/m3s.

Ny kontrakteringspremie för föryngringsavverkning

Ny kontrakteringspremie på timmer i föryngringsavverkning: 80 kr/m3fub.

Premien är gällande enbart på timmer från föryngringsavverkningar som är möjliga att köra på barmark. Gäller från 13 juni och tills vidare.

OBS! Den här premien ersätter den tidigare kontrakteringspremien för samtliga rundvirkessortiment, som är föryngringsavverkade på barmark.

Ny premie för leveransvirke

Premie för 80 kr/m3fub för tall- och grantimmersortiment gäller för inmätt timmer på leveransvirkeskontrakt under perioden 1 juli 2024 – 30 november 2024.

Premie för "Ansvarsfullt skogsbruk" omfattar nu även massaved

Premien för ‘Ansvarsfullt skogsbruk’ justeras till 20kr/m3fub i stället för m3to. Den innefattar nu även massaved, utöver timmer sedan tidigare.

OBS! Pågående avverkningar med inmätningar både före och efter införandet kommer alltså endast få den nya premien på det virke som mäts in från och med 13 juni.

Källa: Mellanskog

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 17 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste