Ett aktivt skogsbruk – nyckeln i framtiden

Utbudet av råvara från skogen kommer att bli nästa stora fråga på den globala marknaden. Därför kommer det aktiva svenska skogsbruket att bli allt viktigare. Det skriver Skogsindustrierna i sin senaste marknadsrapport.

Skogsindustrierna skriver i sin marknadsrapport att utvecklingen för svenska skogsprodukter är positiv trots minskad efterfrågan, minskad avverkning, lågkonjunktur och kris för byggbranschen. Foto: Skogsindustrierna

− Utbudstillgången har tidigare pekats ut som den riktigt stora framtidsfrågan på den globala marknaden för skogsprodukter. Den senaste tidens utveckling, med ökande priser trots en relativt svag efterfrågan, väcker frågan om vi inte redan nu ser tecknen på att verkligheten har hunnit ikapp. Framtiden kan mycket väl visat sig vara här redan nu, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Under våren har priserna på pappersmassa ökat kraftigt trots en svag efterfrågan. Anledningarna är minskat globalt utbud och höga kostnader, enligt Skogsindustrierna. Liknande tendenser syns på trävarumarknaden. Priserna har enligt rapporten stigit med 13 procent trots svag efterfrågan och ligger nu 45 procent högre än före pandemin.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna, använder uttrycket paradigmskifte för att beskriva marknadsläget i den svenska skogsbranschen. Tydliga utmaningar finns, men samtidigt en optimism och framtidstro, menar han. Foto: Skogsindustrierna

Globalt minskat utbud

− Den positiva prisutvecklingen, som vi nu faktiskt ser trots en svag efterfrågan, har tidigare varit ovanlig för vår bransch. Den drivs av ett globalt minskat utbud och högt kostnadsläge. Utvecklingen ger hopp om att företagen nu får bättre förutsättningar att hantera det höga kostnadsläget, på ett sätt som vi inte sett tidigare, säger Christian Nielsen.

Skogsindustrierna sammanfattar marknadsläget som ”fortsatt tufft” och menar att den ekonomiska aktiviteten för svensk skogsindustri har minskat sedan de höga nivåerna under pandemin. Minskad avverkning och minskad virkesförbrukning är två exempel på detta.

Svensk virkestillgång viktig

− Även om fjolåret innebar en tydlig nedgång i avverkningar ligger den relativt stabilt sett över tid. En god svensk tillgång på förnybar skogsråvara är avgörande för både export och klimatomställning. Det blir extra tydligt när Centraleuropa både behöver ersätta volymer från Ryssland och hantera barkborreutbrott, samtidigt som Kanada förväntas fortsätta minska sitt utbud över tid, säger Christian Nielsen.

Han skriver i marknadsrapporten: ”För att kunna erbjuda Europa och världen de hållbara produkter som krävs i den gröna omställningen kommer det aktiva svenska skogsbruket få ännu större betydelse och viktigare roll på den globala marknaden”.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste