Minskad avverkning 2023 – trendbrott i skogen

Under 2023 avverkades 89,6 miljoner skogskubikmeter i Sverige, enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik. Det är en minskning med sex procent från 2022 (95 miljoner skogskubikmeter) och den lägsta siffran på sju år. 

Avverkningen i Sverige minskade med sex procent under 2023 jämfört med året före, enligt Skogsstyrelsens statistik. Foto: Pär Andersson

− Orsaken till minskningen är främst en minskad efterfrågan i den virkesförbrukande industrin, särskilt då inom sågverksindustrin. Den minskade produktionen i sågverken innebar att avverkningen av sågtimmer minskade med tio procent under 2023, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Avverkningen har minskat i hela landet. I regionerna Norra och Södra Norrland minskade avverkningen med sju procent, i Svealand med sex procent och i Götaland med fem procent jämfört med 2022. 

Under 2021 och 2022 noterades rekordavverkningar om man bortser från de stormiga åren 2005 och 2007. Förra årets relativt sett låga avverkningsnivå innebär att kurvan vänder nedåt efter flera år med ökande volymer. Grafik: Skogsstyrelsen

Ökad import av virke

Knappt två procent av den avverkade svenska skogen exporterades under 2023. Det innebär en minskning från två miljoner kubikmeter 2022 till preliminärt 1,3 miljoner kubikmeter 2023. Importen av rundvirke ökade under samma period från 6,5 (2022) till 7,3 miljoner kubikmeter (2023).

Störst volym avverkades i Västra Götalands län med 8,2 miljoner kubikmeter, vilket innebär nio procent av landets totala avverkning. Grafik: Skogsstyrelsen

Omkring 68 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 22 procent från gallring och resten från övrig avverkning. 

Genomsnittlig slutavverkningsareal för anmälningspliktiga avverkningar uppgick 2022 till 3,6 hektar. I Norra Norrland var den genomsnittliga slutavverkningsarealen mer än dubbelt så stor (5,6 hektar) som i Götaland (2,5 hektar). 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste