EU-valet – ett val om skogsbrukets framtid

Skogen och skogsbruket har aldrig tidigare stått lika tydligt i centrum inför ett EU-val som det gör i år. Här ger några av partierna sin syn på vad de tycker är viktigast för den svenska skogens framtid.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Foto: Pär Andersson

Under ett seminarium, arrangerat av Landshypotek Bank och Föreningen Skogen, lyftes några riksdagspartiers EU-politik i skogsfrågor.

Sittande EU-parlamentarikerna Emma Wiesner (C) och Jessica Polfjärd (M) samt Rebecka Le Moine (MP), som kandiderar till parlamentet, berättade om hur de vill jobba med skogsfrågor i EU om de får förtroendet nästa mandatperiod.

Om du blir vald nästa mandatperiod, vilka skogsfrågor kommer du då att driva och varför? 

Rebecka Le Moine, Miljöpartiet. Foto: Miljöpartiet

Rebecka Le Moine (MP):  Vi gröna kommer driva på för att försöka få restaureringslagen på plats. Vi kommer alltid att sätta naturen, klimatet och miljön i centrum och när vi pratar om skog så kommer vi inte bara prata om skogsindustrin utan också om skogen som ett ekosystem och skogen som någonting som brukas av enskilda skogsägare. Vi kommer också driva på för att den klimatnytta som skogen kan bidra med, och klimatomställningen som den kan vara en del av, finns med i taxonomin och LULUCF. Vi kommer också att försöka driva på för avskogningslagen och ha bra kriterier som gör att Sverige och inte heller Finland kan använda sig av ett skogsbruk som vi fördömer när det sker i Amazonas. Det ska inte heller få hända i Europa. 

Jessica Polfjärd (M): Först och främst hoppas vi att mängden lagar vi har sett under den här perioden som har effekt på svenskt skogsbruk inte ska fortsätta i samma omfattning. Vi kommer fortsätta bevaka de frågor som vi har tagit beslut om den här mandatperioden. Vi kommer alltid att stå upp för den svenska skogen, oavsett vilken lagstiftning som kommer på bordet. Vi kommer också driva frågan om bioekonomin, om skogens värdefulla roll i den gröna omställning som vi just nu ser, där vi vet att vi bidrar från skogen med material och så vidare. Vi är mer än en kolsänka. Vi kommer att driva på för det vi tycker är viktigt ur ett svenskt perspektiv.

Emma Wiesner, Centerpartiet. Foto: Centerpartiet

Emma Wiesner (C): Den viktigaste frågan där jag vill kavla upp ärmarna är lagen om skogsövervakning. Där har jag blivit utsedd till huvudförhandlare, så jag hoppas få förtroendet att fortsätta i EU-parlamentet så att vi har en svensk som inte bara sitter i förhandlingsrummet utan även håller i pennan i de här viktiga förhandlingarna. Det är lätt att instinktivt tänka att varför behöver EU en skogsövervakningslag när EU inte ska syssla med skogspolitik, men jag är helt säker på att den lagen kommer att bli bra mycket bättre med en svensk i rummet som förhandlar än vad den hade varit annars. Att vi samlar in data på ett korrekt sätt och förhoppningsvis kan få bort många myter om skogen. 

Varför ska man som skogsintresserad rösta på just dig och ditt parti?

Jessica Polfjärd (M): Därför att vi fortsatt vill att det ska finnas en svensk kompetens när det kommer till skogen. Vi tycker att det är en alldeles för viktig näring för att den ska kunna beslutas om på EU-nivå. Under den här perioden har vi sett hur skogen har påverkats av EU:s beslut. Vill man ha politiker som står upp för skogen, för äganderätten och möjligheten till ett svenskt självbestämmande, så ska man rösta på Moderaterna.

Jessica Polfjärd, Moderaterna. Foto: Moderaterna

Emma Wiesner (C): Man ska rösta på mig och Centerpartiet om man vill ha en aktivt grön röst som tydligt försvarar äganderätten och brukanderätten. Centerpartiet toppar rankingen när det gäller effektivitet i klimatarbetet och klimatfrågan samtidigt som vi alltid försöker förhandla för äganderätt och självbestämmande. Vi har valt en annan taktik än högerpartierna och vi delar inte vänsterpartiernas syn på skogsbruket, att det ska regleras från Bryssel. Vi har en unik position där vi vill hålla gränsen mot byråkratin och inklampen på äganderätten. Men i stället för att bara säga nej och stopp så ger vi oss in till förhandlingsborden och försöker förbättra detaljerna i förslagen. Om inte vi är där och förhandlar, blir det ingen som faktiskt försöker förändra detaljerna så att det funkar för svenskt skogsbruk och svensk äganderätt. 

Rebecka Le Moine (MP): För att de här frågorna behöver gröna krafter och grön politik. Det är väldigt stora ekonomiska intressen bakom som vill upprätthålla ”business as usual”. Tittar vi på vad vi har lovat och åtagit oss internationellt och nationellt så behövs det en stor omställning inom skogspolitiken. Där vill vi se till att skogen är med som en del av lösningen samtidigt som vi sätter den enskilde skogsägarens lönsamhet och situation mer i centrum och ser till att vi får tillbaka de naturvärden som vi har förlorat hittills. Helt enkelt restaurerar naturen och skyddar de värdefulla gammelskogar som faktiskt finns kvar. 

Fakta: EU-valet

· Valdag i Sverige: Söndag 9 juni 2024.

· Val av ledamöter till Europaparlamentet hålls vart femte år.

· Parlamentet stiftar lagar, godkänner EU:s budget och granskar hur pengarna används.

· Parlamentet väljer EU-kommissionens ordförande och ledamöter.

· I år kommer 720 ledamöter att väljas (antalet varierar men får inte överstiga 750).

· Sverige representeras i parlamentet av 21 ledamöter. Tyskland har störst representation med 96 ledamöter.

Källa: elections.europa.eu

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste