Södras medlemmar får dela på 1,5 miljarder

Under Södras föreningsstämma fattades beslut om vinstdelning till medlemmarna på 1 474 miljoner kronor. Det innebär att omkring två tredjedelar av årets resultat delas ut till medlemmarna. 

Lotta Lyrå, vd, och Magnus Hall, styrelseordförande, under föreningsstämman i Kalmar den 28 maj. Foto: Alexander Hall/Södra

Vinstutdelningen i år ökar i förhållande till vinsten. Utdelningen motsvarar i snitt 28 478 kronor per medlem och 65 procent av resultatet före skatt, enligt ett pressmeddelande från Södra.

− Råvarumarknaden under 2023 har varit i stor förändring. Men tack vare styrkan i kooperationen och vår industristruktur kan vi ändå dela ut nästan 1,5 miljarder kronor. Stämman är vår examensdag och vi har haft en stämma med högt engagemang och god dialog, för att tillsammans ta oss an framtidens utmaningar, säger Magnus Hall, ordförande i Södra.

Vinstdelningen är fördelad mellan utdelning på virkesleveranser (844 MSEK), utdelning på inbetalt och emitterat insatskapital (492 MSEK) och insatsemission på inbetalt insatskapital (138 MSEK). 

Enklare prisjämförelser

Under stämman meddelades också att styrelsen tagit beslut om att den nuvarande vinstdelningspolicyn ska utvärderas. 

− Södramodellen och vår vinstdelningspolicy är en del av vår konkurrenskraft och dess virkesdrivande, men också likabehandlande, roll måste vara tydlig. Samtidigt ska den tillgodose medlemmarnas krav på flexibilitet vad det gäller att hantera sitt medlemskapital i Södra, säger Magnus Hall.

Under Södras stämma lyftes bland annat skogsägarnas utmaningar med artskyddsfrågor. – Som skogsägare tar vi ett stort ansvar för aktiv naturvård i våra skogar och jag är bekymrad över att äganderätten och brukanderätten sätts ur spel, säger Magnus Hall, styrelseordförande. Foto: Alexander Hall/Södra

Södra vill också att virkesmarknaden ska bli mer transparent för skogsägarna. Det ska bli enklare att förstå och jämföra olika erbjudanden och prissättningar.

Ett annat ämne som lyftes var skogsägarnas ansvar för en aktiv naturvård i sina skogar, och hur det kan fungera utan att ägande- och brukanderätten förminskas. 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste