Så ska alm och ask klara framtiden

Hotade skogsträd som alm och ask går en osäker framtid till mötes. En utredning som nyligen lämnats över till landsbygdsministern innehåller flera förslag som ska gynna de hotade trädslagen. 

Staffan Eklöf, särskild utredare, har haft i uppdrag att identifiera särskilt hotade arter av skogsträd och föreslå hur förädlingsverksamheten kan förbättras för att öka motståndskraften för hotade trädslag. Foto: Amanda Siwertzon/Regeringskansliet

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) tog i mitten av maj emot betänkandet ”En framtid för alm och ask – förädling, forskning och finansiering”. I drygt ett år har den särskilda utredaren Staffan Eklöf arbetat med utredningen och kommit fram till flera konkreta förslag på åtgärder för att öka motståndskraften hos alm och ask.

Förslagen handlar bland annat om behov av ett nationellt program för alm och ask, fortsatt bekämpning av almsjuka på Gotland, program för resistensförädling och stödjande forskning för ökad motståndskraft hos alm och ask.

− Den svenska skogen och skogsnäringen spelar en viktig roll för svensk välfärd. Det finns även behov att se över hur man kan öka motståndskraften hos hotade skogsträd såsom alm och ask. Mot den bakgrunden är utredningens arbete angeläget och betänkandet går nu in som ett underlag för regeringens arbete för ett långsiktigt hållbart skogsbruk och bevarande av natur- och kulturmiljövärden, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Läs mer: Hela utredningen hittar du här.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste