Björkarna blommar i det nya växthuset

I höstas invigdes Skogforsks växthus för träd på forskningsstationen i Ekebo. Nu har de första björkarna börjat blomma.

– Den dagliga skötseln skiljer sig egentligen inte så mycket från andra delar av plantskolan; det handlar om att kontrollera att plantor och träd mår bra, att bevattningen fungerar, och att rensa ogräs och flytta plantor in och ut från växthuset, säger Thomas Kraft, förädlingschef på Skogforsk. Foto: Mihály Czimbalmos, Thomas Kraft

Växthuset är en del av kompetenscentrumet Trees For Me där Skogforsk är en av nästan 50 partners. Projektet koordineras från SLU och syftet är att ”…utveckla kompetensen gällande snabbväxande lövträd, lövträmaterial och energi i en hållbar värdekedja”, enligt Skogforsk. Växthuset kommer också att användas för arbete med förädling av gran och tall. Den invändiga arean är 1960 kvadratmeter och takhöjden åtta meter. Bygget av växthuset innebar en investering på cirka 18 miljoner kronor.  

− Vi får en miljö som gör det möjligt att korta tiden det tar att skapa en ny, förädlad trädgeneration. Det gör vi genom att få björken att blomma tidigare, det vill säga bara några få år efter att fröna har grott. Annars kan det ta upp emot 15 år, sa Thomas Kraft, förädlingschef på Skogforsk och platschef på forskningsstationen, för ungefär ett år sedan.  

Att genom förädling skapa skogsplantor med bättre tillväxt och kvalitet stärker beredskapen för klimatförändringar i framtiden, menar Skogforsk. Foto: Mostphotos 

Utmaningar finns

Nu är jätteväxthuset alltså i drift sedan ett drygt halvår tillbaka och Thomas Kraft berättar i ett pressmeddelande hur arbetet går till.

− Träden flyttas in i växthuset strax innan blomning för att undvika pollinering från björkar i omgivningen. Dels skyddar växthuset från främmande pollen, men de blommar också tidigare i växthuset än utanför och på så sätt minskar också risken för pollinering utifrån. Största delen av året står björkarna utomhus.

En av de största utmaningarna med att driva ett så stort växthus är de höga driftskostnaderna, säger Thomas Kraft.

− Sedan gör den höga takhöjden att underhåll av växthuset och arbetet med träden kräver ny utrustning. Vi vill också vidareutveckla växthuset genom att köpa in lampor till de kammare som saknar extra belysning idag, koppla på golvvärme i kamrarna och andra investeringar som vi hoppas kunna söka pengar för inom olika forskningsprojekt, säger han.

Stärker beredskapen

På forskningsstationen i Ekebo undersöker Skogforsk bland annat hur björkens blomning påverkas av olika faktorer som ljus, dagslängd, temperatur, koldioxidhalt och olika växthormoner. Om två till tre år tror man sig ha resultat att visa upp. Målet är att björkarna ska blomma så tidigt som möjligt för att skynda på förädlingen. 

Det övergripande målet med skogsträdsförädling är att ge skogsbruket bästa möjliga plantmaterial och undvika att viktiga arvsanlag går förlorade. Tack vare förädlingen får träden bättre tillväxt, virkeskvalitet och motståndskraft. Förädlingen skapar också en beredskap för framtida klimat- och miljöförändringar, menar Skogforsk.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste