MP och KD om avverkningen av fjällskog

Ekots granskning av de senaste årens avverkningar av fjällnära skog har fått stor uppmärksamhet, inte minst i den politiska debatten. I Sveriges Radios Studio Ett (21/5) framförde Pär Holmgren (MP) och Alice Teodorescu Måwe (KD) sina åsikter i frågan.

Pär Holmgren (MP) och Alice Teodorescu Måwe (KD) har olika åsikter om de senaste årens avverkningar av fjällnära skog. Foto: Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Mostphotos. Montage: Pär Andersson

Ekots granskning visar att drygt 6300 hektar oskyddad skog i fjällskogsbältet som sträcker sig från norra Dalarna till Norrbotten har avverkats de senaste fyra åren. Den statliga skogsutredningen 2020 föreslog att mer än 500 000 hektar av det skogsområdet skulle skyddas, ett förslag som varken dåvarande eller nuvarande regering gick vidare med fullt ut.  

Pär Holmgren (MP) och Alice Teodorescu Måwe (KD), som båda kandiderar till EU-parlamentet, svarar på hur de anser att avverkningarna av den fjällnära skogen rimmar med avskogningsförordningen, som införts av EU. 

Pär Holmgren, Miljöpartiet:

− Det är ju skrämmande och vi vet ju också vilket motstånd det var från regeringspartierna och även Centern när det gällde avskogningslagen. Ena stunden säger man att Sverige har världens mest hållbara skogsbruk och när vi får avskogningslagen på plats, som framför allt ska skydda regnskogar i känsliga delar av världen som Brasilien och Indonesien, ja då förstår man att det här teoretiskt skulle kunna slå tillbaka mot det svenska skogsbruket. Och det är precis det här som är problemet – vi börjar ta ut mer och mer av skogen och vi är på väg att slå i taket. Det är fullständigt orimligt att vi fortsätter på det här sättet. 

Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraterna: 

− Det är ganska illustrativt att tala om regnskogen för i de fallen är det befogat, men  Europas skogar ser inte ut som regnskog. Tvärtom är det så att vi i Sverige och Finland har en lång tradition av att bruka skogen på ett hållbart och klokt sätt där återplanteringen är en väldigt viktig del. Därför är det ingen risk att vi skulle hamna i samma scenarier som i regnskogsländer. Skogen ska vara en nationell kompetens och det är otroligt viktigt ur flera perspektiv. Dels för att det är en äganderättsfråga och dels för att det ur svenskt perspektiv är en viktig exportfråga och en bärande del för det svenska välståndet och näringslivet. Så man måste hela tiden balansera flera olika faktorer när man gör de här bedömningarna. 

Om hållbart skogsbruk

Kandidaterna svarade också på hur de definierar ett hållbart skogsbruk och hur det kan kopplas till avverkningen av den oskyddade fjällnära skogen. 

Pär Holmgren: 

− Det akuta problemet nu är att vi pratar om värdefull fjällnära urskog. Det går inte att plantera om. Vi gröna har aldrig påstått att vi ska upphöra med skogsbruket. Vi vill bara att vi ställer om till ett naturnära skogsbruk, tar hög hänsyn till miljövärden och ser till att vi länkar ihop EU:s skogsstrategier och miljömål med det svenska skogsbruket så att svenska skogsägare kan få mycket bättre betalt än vad de får idag. 

Alice Teodorescu Måwe: 

− Den skog som här avses är varken skyddad eller skog som har bedömts vara skyddsvärd. Det är alltså en helt annan skog och därför är det här inget problem som det beskrivs. Man kan inte blanda ihop korten. Den stora delen av den fjällnära skogen är antingen skyddad eller skyddsvärd. Den skog som avverkats är inte kategoriserad som någon av de här delarna.  

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste