Nu är bästa tiden att bekämpa granbarkborren

Granbarkborrens syskonkullar anläggs ofta i juni när granen växer som mest och har som sämst försvarsförmåga. Därför är det extra viktigt för skogsägare att hitta färska angrepp under den perioden, enligt en ny avhandling.

Att få ut skadade träd från sin skog är viktigt för att undvika spridning av granbarkborren här och nu. − På sikt handlar det också om att ha en variation i skogen av trädslag, ålder och skötsel för att minska risken för stormfällningar och omfattande insektsangrepp, säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen. Foto: Magnus Bondesson

Forskaren Petter Öhrn har under flera år studerat granbarkborren för att få mer kunskap om när granbarkborren flyger och när det finns störst risk att den angriper granar. Han har nu presenterat sina slutsatser i en doktorsavhandling vid SLU. Genom att undersöka fällda träd som angripits av granbarkborrar under tre perioder, kom Petter Öhrn fram till att granbarkborren började flyga efter övervintringen i slutet av april när en första kull anlades. En månad senare lämnade föräldraskalbaggarna sin första kull för att flyga till nya träd och där anlägga en ny kull barkborrar, en så kallad syskonkull. I slutet av juni började den nya generationen lämna de angripna träden för att påbörja en andra generation. 

Turboeffekt för angrepp

För att minska risken för granbarkborreangrepp rekommenderar Skogsstyrelsen att skogsbrukare fäller och tar ut skadade eller nedblåsta granar. Även avbrutna grövre toppar bör forslas bort så att barkborren inte använder dem att föröka sig i, enligt myndigheten. Foto: Pär Andersson

Eftersom granens försvar generellt är som lägst i juni, när granbarkborren svärmar, är det under denna period särskilt viktigt för skogsbrukare att identifiera färska angrepp och avverka och köra ut angripna träd. 

Enligt Skogsstyrelsen har vinterns oväder gjort att ovanligt många träd har fallit eller knäckts av tung snö i Götaland och Svealand. Det ökar risken för granbarkborreangrepp, enligt myndigheten, som i ett pressmeddelande uppmanar skogsägare i de drabbade områdena att ta ut angripna träd.

− Skadade träd innebär rena turboeffekten för angrepp av granbarkborre eftersom den väljer skadade och försvagade granar att föröka sig i. Men går skogsägaren igenom sin skog och tar ut de träd som blåst ner eller skadats så minskar vi tillsammans risken för en ny angreppsvåg, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste