Handelsbanken: Skogsindustrins lönsamhet kommer förbättras

Priserna på industriella skogsprodukter bör återhämtas under 2024 och efterfrågan på skogsråvara kommer troligen att fortsätta stiga. Det skriver Handelsbanken i sin senaste skogsrapport.

Priserna på sågade träråvaror nådde rekordnivåer under hösten 2021. Under 2022 sjönk priserna, för att efter sanktionerna mot Ryssland rusa igen, dock inte till de tidigare rekordnivåerna. Efterfrågan minskade därefter och priserna föll på nytt. Under 2023 var exportpriset nästan 50 procent lägre än toppnivån 2021. Under första kvartalet 2024 har priserna stigit cirka fem procent, enligt Handelsbanken. Foto: Mostphotos

Bankens analytiker börjar med att konstatera att konjunkturläget har förändrats kraftigt under det senaste halvåret. Nu har den första fasen i en längre uppgångstrend startat, menar man. 

Att kurvan vänt ”…är framför allt ett resultat av att lönsamheten för råvaruproducenterna i generella termer har landat på ohållbara nivåer, vilket resulterat i produktionsneddragningar. Detta har i sin tur, förenklat uttryckt, balanserat förhållandet mellan utbud och efterfrågan, vilket har stimulerat köparsidan att bygga upp lager igen från låga nivåer.”

Vändning för sågverken

Skogsindustrin kämpar fortfarande mot en mycket svag lönsamhet, men situationen är avsevärt bättre än i början av året, skriver banken. 

− På längre sikt är vi fortfarande positiva framför allt på grund av en stark strukturell efterfrågan. Vi räknar med att prisnivåer och lönsamheten för svenska sågverk kommer att återhämta sig till runt tio procent över tid, vilket är i linje med genomsnittsmarginalen sedan 2016, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker skog och råvaror, i ett pressmeddelande.

Christian Kopfer, analytiker på Handelsbanken, räknar med att konsumtionen av massaved kommer att stiga, vilket kommer driva högre massavedspriser. Foto: Handelsbanken

Ökade råvarupriser

Man tror även att priserna på skogsråvara fortsatt har en gynnsam utveckling framför sig, framför allt tack vare stark export. Det ryska bortfallet av virke för finska köpare har stärkt efterfrågan på svenskt virke. Timmerlagren minskade med nästan 20 procent under 2023 och är enligt banken på den lägsta nivån sedan 2017, vilket förklarar sågverkens råvarubrist. 

− På kort sikt tror vi att priserna på massaved utvecklas bättre än timmer, eftersom industrin återhämtar sig snabbare på köparsidan av massaved, jämfört med sågverken. På längre sikt däremot, när efterfrågan på byggande tar fart igen, räknar vi med att timmerpriserna kommer utvecklas bättre än massaved, säger Christian Kopfer.

Minskad avverkning

EU:s regelverk kan mycket väl leda till att avverkningsnivåerna i den svenska skogen minskar, vilket i sin tur kan leda till relativt höga prisuppgångar, skriver banken. Man garderar sig dock med att det fortfarande är osäkert hur den nationella implementeringen av de nya regelverken kommer att se ut. 

Enligt Skogsstyrelsen kommer klimatförändringarna göra att skogen växer snabbare i framtiden. – Klimatförändringarna leder till mer sårbara ekosystem och det finns ett stort behov av klimatanpassning för att stärka skogars motståndskraft inför framtiden, säger Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Nya ramverk för kolkrediter ser Handelsbanken positivt på, åtminstone för skogsägare som kan få en ny potentiell intäktskälla. 

− Effekten på skogsindustrin är mer blandad givet att det kan minska andelen tillgänglig råvara om fler väljer att förlänga omloppstiden för sin skog, säger Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken.

Skogsmark blir dyrare

Man tar också upp skogsmarkspriserna, som sjönk nominellt med fem procent det senaste året. Priserna i södra Sverige sjönk mest, med nästan sju procent. 

− De högre räntorna i kombination med försämrade konjunkturutsikter var sannolikt de viktigaste faktorerna bakom de fallande priserna under förra året. När det gäller framtidsutsikterna för skogsmarkspriser är vi fortsatt positiva på lång sikt, framför allt då vi ser ett underutbud på skogsråvara under en lång tid framöver, säger Jesper Forsman, segmentsansvarig skog på Handelsbanken.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera