Större lager av sågtimmer än förra året

Lagren av barrsågtimmer den 31 mars var tio procent större jämfört med vid samma tid förra året. Sett under en femårsperiod var lagren dock mindre i år.

De totala virkeslagren i slutet av årets första kvartal var tre procent mindre än vid samma tid förra året. Foto: Pär Andersson

Trots årets ökning av lagret av barrsågtimmer var årets lager tio procent lägre än medelvärdet för första kvartalet under 2019-2023, enligt Skogsstyrelsens statistik. Även lagren av massaflis och massaved var lägre än genomsnittet de senaste fem åren.

I lagren av massaved sticker minskningen med hela 25 procent i virkesbalansområde 4 ut i statistiken.

De totala virkeslagren uppgick till 8,3 miljoner kubikmeter den 31 mars 2024, vilket är tre procent mindre än vid samma tid förra året.

Sortimenten i virkeslagret ser ut på följande sätt: 

Barrsågtimmer: 3,2 miljoner kubikmeter (+10 %)

Massaved: 4,3 miljoner kubikmeter (-7 %)

Massaflis: 0,7 miljoner kubikmeter (-25 %)

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 11 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera