Ökat resultat för Mellanskog

Mellanskog redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet på 75 MSEK (71). Detta trots en minskning av levererad virkesvolym med nio procent jämfört med förra året.

Minskad leveransvolym men ökat rörelseresultat är några av huvudpunkterna i Mellanskogs delårsrapport. Foto: Pär Andersson

Den minskade leveransvolymen beror på hög gallringsandel och besvärliga drivningsförhållanden under slutet av kvartalet, skriver Mellanskog i ett pressmeddelande. Bakom det stigande resultatet finns en stor efterfrågan på virkesråvara och stigande priser.

− Mellanskog levererar en stark inledning på året. Volymerna från skogen minskar något vilket innebär en lägre leveransvolym men den rådande virkesbristen ger föreningen möjlighet att framgångsrikt agera för högre virkespriser och ökad lönsamhet för skogsägarna, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Ny ordförande

Mellanskogs vd Fredrik Munter menar att situationen med skogsägares begränsningar på grund av artskyddsfrågor är ohållbar och omedelbart behöver ses över. Foto: Ausrine Öhrström

Förra året lanserade Mellanskog nya tjänster inom ekonomi och juridik, områden som ytterligare kommer att förstärkas framåt.

− Under 2024 kommer föreningen presentera en ny plattform för skogsägare som vill göra affärer mer självständigt och digitalt, säger Fredrik Munter.

Mellanskog kommer även att förstärka organisationen inom skoglig förvaltning och skogsvård. 

Den 15 maj tar Mellanskogs föreningsstämma ställning till styrelsens förslag om utdelning till medlemmarna på 104 MSEK (151), varav 21 MSEK (21) som ränta på insatskapitalet (10 procent) och 83 MSEK (130) som efterlikvid på virkesleveranser 2023. 

Ordförande Karin Perers har efter elva år på posten avböjt omval och Peter Helander är föreslagen som ny ordförande.

Artskyddsfrågor prioriteras

Skogsägarnas begränsning på grund av artskyddsfrågor kommer även fortsatt att vara en prioriterad fråga för Mellanskog. 

− Förutom oacceptabel rättsosäkerhet och stora kostnader är vi nu i en situation där skogsägarna undviker att göra åtgärder i skogen eftersom riskerna att hamna i en byråkratisk cirkus är för stora, detta sker samtidigt som Sverige har virkesbrist. Situationen är ohållbar och regeringen behöver presentera lösningar mycket snabbt, säger Fredrik Munter. 

Mellanskog Q1 2024

Omsättning: 1 485 MSEK (1 347)

Leveranser: 1,5 M m3fub (1,6)

Rörelseresultat: 75 MSEK (71)

Finansnetto: 2 MSEK (-3)

Kassaflöde, löpande verksamhet: -57 MSEK (37)

Soliditet: 29 % (28 %)

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 29 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera